SKP511


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
SAĞLIK PLANLAMASI VE FİNANSMANI SKP511 Sağlık Yönetimi (Tezsiz) Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Bahar)
42 60 80 182 3 7,5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin herhangi bir ön koşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Öğrencilerin, sağlık işletmelerinin yönetiminde ihtiyaç duyulacak planlama ve finansman bilgilerinin öğrenmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriği Bu derste, sağlık işletmelerini kapsayan finansal faaliyetler ve planlama çalışmaları anlatılacaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin pazarlama yönetimi alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- sağlık hizmetlerindeki hemel kavram ve ilkelere hakim olma, 2- dünyada uygulanan sağlık sistemlerini Türkiye'de uygulanan sistemler ile karşılaştırabilme, 3- sağlık kurumlarının yönetiminde karşılaşılan finansal sorunlara çözümler üretebilme.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Sağlık hizmetlerinde temel ilkeler
2. Hafta Dünyada uygulanan ilk sağlık sistemleri
3. Hafta Bismarc, Beveridge ve Simesko modelleri
4. Hafta Türkiye Cumhuriyeti 1923 – 1950 sağlık uygulamaları
5. Hafta Küresel sağlık hizmetleri ve reformlar
6. Hafta Türkiye'de e-dönüşüm programı
7. Hafta Sağlıkta paradigma değişikliği
8. Hafta Sağlıkta finans kavramı
9. Hafta Sağlıkta finans kaynakları
10. Hafta SGK ve finansman temel veriler
11. Hafta AB ülkeleri sağlık programı ve Türkiye
12. Hafta AB ülkelerinde sağlıkçıların serbest dolaşımı
13. Hafta AB ülkelerinde serbest dolaşımı etkileyen faktörler
14. Hafta AB'de sağlık bütçesi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Avrupa Birliği Sağlık Politikaları ve Türkiye (Yrd. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM, Dr. Türkan YILDIRIM) Sağlık İşletmeleri Yönetimi (Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU, Öğr. Gör. Dr. Oğuz IŞIK, Yrd. Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT) Profesyonel Hastane Yönetimine Giriş, Raporlama – Maliyet Çalışması (Uzm. Dr. Alparslan MERT)
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

ÖÇ1

5

5

3

       

ÖÇ2

5

5

3

  

4

    

ÖÇ3

5

5

3

  

4

    

Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek