SKP509


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
FİNANSAL ANALİZ TEKNİKLERİ SKP509 Sağlık Yönetimi (Tezsiz) Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
42 60 80 182 3 7,5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir ön koşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı, bir işletmenin finansal analiz sonuçlarına gereksinim duyan kişi ve kurumlara bu analizin gerçekleştirme yollarını göstermektir.
Dersin İçeriği Derste, işletmelerde kullanılan finansal analiz teknikleri tanıtılmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin finansal analiz teknikleri alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Finansal analiz türlerini kavrayabilme, 2- Bir işletmenin finansal analizinin gerçekleştirilmesinde uygulanan tekniklere hakim olabilme, 3- Finansal tablo analizini kavramsal olarak açıklayabilme.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Amaçlar, ilkeler ve analizde saptanacak faktörler.
2. Hafta Uluslararası finansal raporlama standartları, tekdüzen hesap planı
3. Hafta Bilanço, gelir tablosu
4. Hafta Statik analiz, dinamik analiz
5. Hafta İç analiz, dış analiz
6. Hafta Yatırım analizleri
7. Hafta Kredi analizleri
8. Hafta Karşılaştırmalı analiz
9. Hafta Eğilim yüzdeleri analizi
10. Hafta Oran analizi
11. Hafta Cost of sales table
12. Hafta Net işletme sermayesi değişim tablosu
13. Hafta Kar dağıtım tablosu, öz sermaye değişim tablosu
14. Hafta Nakit akım tablosu
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Akdoğan, Nalan ve Tenker, Nejat(2010), Finansal Tablolar ve Mali Analiz Teknikleri, Ankara : Gazi Kitabevi.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

ÖÇ1

5

5

3

  

3

    

ÖÇ2

5

5

3

  

3

    

ÖÇ3

5

5

3

  

3

    

Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek