SKP503


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
SAĞLIK HUKUKU SKP503 Sağlık Yönetimi (Tezsiz) Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
42 60 80 182 3 7,5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Sağlık mevzuatını ele almak suretiyle, öğrencilerin ilgili mevzuata hakim olmaları amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Bu derste, sağlık kuruluşlarındaki uygulamalar, sözleşmeler, hasta-kurum ilişkisinde gerekli hukuki düzenlemeler, teşhis-tedavi sözleşmeleri ve uygulamalar anlatılmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin pazarlama yönetimi alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Teşhis ve tedavi sözleşmeleri yapabilme, 2- Teşhis ve tedavi sözleşmelerinin hangi durumlarda geçerliliğini yitirdiğini bilme, 3- Yan yükümlülüklerin ihlal olduğu durumlara hakim olma,
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Uygulamalar hakkında bilgilendirme
2. Hafta Temel Kavramlar
3. Hafta Teşhis ve tedavi sözleşmesi unsurları
4. Hafta Teşhis ve tedavi sözleşmesinin kurulması
5. Hafta Özel sağlık kuruluşları ile hasta arasındaki ilişkinin hukuki niteliği
6. Hafta Aydınlatma yükümlülüğünün icrası, hastanın rızasının alınması yükümlülüğü
7. Hafta Sadakat ve özen yükümlülüğü
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Yan yükümlülüklerin ihlali, kusur
10. Hafta Meslek kusuru
11. Hafta Zarar, illiyet bağı
12. Hafta Teşhis ve tedavi sözleşmesinin sona ermesi
13. Hafta Hukuki sorumluluğun sonuçları
14. Hafta Mevzuata ilişkin Türkiye uygulamaları
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar - Ünver, Hakeri,Yenerer, Tıp Sağlık Hukuku Mevzuatı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2007
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

ÖÇ1

5

5

5

3

 

5

    

ÖÇ2

5

5

5

3

 

5

    

ÖÇ3

5

5

5

3

 

5

    

Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek