PSİ511


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Suç Psikolojisi PSİ511 Psikoloji (Tezsiz) Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
42 110 152 3 7

Ders Sorumluları Dr. Öğretim Üyesi G.Zeynep Gülçat
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Suç davranışı ve suça ilişkin süreçlerin açıklanmasında psikoloji biliminin bakış açısının ve katkılarının tanıtılması
Dersin İçeriği Suç davranışının nedenlerinin ve sonuçlarının anlaşılabilmesi için ilişkili adli kavramlar, biyo-psiko-sosyal kuramsal yaklaşımlar tanıtılacak, suçlunun, mağdurun ve cezalandırma sürecinde yer alan kişilerin psikolojisi tartışılacak, ruhsal bozukluklar ve suç ilişkileri irdelenerek önleme ve rehabilitasyon çalışmaları ile ilgili bilgi verilecektir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin suç psikolojisi alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır: 1. Psikoloji biliminin suç davranışına ilişkin kuramsal açıklamalarını tanımlamak 2. Suç işleyen kişi, mağdur, tanık ve güvenlik güçleri ile ilgili psikoloji araştırmaları konusunda bilgi edinmek 3. Aile içi şiddet ve bununla ilişkili suçlar konusunda bilgi sahibi olmak 4. Suç davranışı ile ilişkili süreçlerde psikologun rolü konusunda bilgi edinmek
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Giriş, dersin tanıtımı
2. Hafta Saldırganlık ve şiddet
3. Hafta Suçun tanımı ve türleri
4. Hafta Suç davranışını açıklamaya yönelik psikobiyolojik, psikolojik ve sosyal psikolojik yaklaşımlar
5. Hafta Suç işlemenin psikolojisi
6. Hafta Profillendirme çalışmaları
7. Hafta Viktimoloji
8. Hafta Tanık psikolojisi
9. Hafta Cezaevi psikolojisi
10. Hafta Suça itilen çocuklar
11. Hafta Kadına yönelik suçlar ve aile içi şiddet
12. Hafta Suç grupları ve suç ağları
13. Hafta Güvenlik güçlerinin psikolojisi
14. Hafta Yargılama ve tutukluluk sürecinde psikologun rolü
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 30
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) 10
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 50
Diğer (%) 10
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1. Putwain D, Sammons A (2005). Psychology and Crime. Londra, Routledge. 2. Canter D (2011). Suç Psikolojisi. Ankara, İmge. 3. Cortés JB, Gatti FM (1972). Delinquency and Crime: A Biopsychosocial Approach. New York, Seminar Press. 4. Nice, RW (1962). Criminal Psychology. New York, Philosophical Library. 5. Eysenck HJ (1964). Crime and Personality. Boston, Houghton Mifflin Company. 6. Andry RG (1960). Delinquency and Parental Pathology: A Study in Forensic and Clinical Psychology.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

ÖÇ1

4

 

2

2

 

 

 

5

3

 

ÖÇ2

5

3

4

3

 

3

 

5

 

3

ÖÇ3

5

3

4

3

2

3

2

5

3

 

ÖÇ4

4

4

4

3

2

4

2

 

5

 

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek