HUK 582


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Tıbbın Uygulanmasından Doğan Özel Hukuk Sorunları HUK 582 Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
14x3 42 3 7,5

Ders Sorumluları Doç. Dr. Özge YÜCEL
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Tıp hukukunun özel hukuku ilgilendiren meseleleri hakkında bilgi sahibi olarak bu alanda karşılaşılan teorik ve uygulamaya ilişkin sorunlar karşısında birbirinden farklı görüşleri karşılaştırarak çözüm geliştirebilmektir.
Dersin İçeriği Tıp hukukunda tıbbi müdahalenin hukuka uygunluğunun koşulları, hasta, hasta yakını, hekim, sağlık kuruluşları arasında kurulan borç ilişkilerinin hukuksal niteliği ve sonuçları ve hekim ile özel sağlık kuruluşlarının yükümlülükleri ile bunların ihlal edilmesi halinde sorumluluklarının koşulları ve sonuçları ele alınmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1- Tıbbi müdahalenin hukuka uygunluğunun koşullarını değerlendirebilme 2- Tıp hukukunda kurulan çeşitli hukuksal ilişkileri nitelendirebilme ve birbirinden ayırt edebilme 3- Tıbbın uygulanmasından doğan sorumluluğun koşullarını belirleyebilme 4- Tıp hukukunda öğretide mevcut görüşleri karşılaştırarak analiz edebilme 5- Bilimsel esaslara ve yöntemlere uygun olarak kendini ifade edebilme.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Tıp hukukunun temel kavramları
2. Hafta Tıbbi müdahalenin hukuka uygunluğunun koşulları: Yetkili sağlık meslek mensubu tarafından girişim yapılması
3. Hafta Tıbbi müdahalenin hukuka uygunluğunun koşulları: Aydınlatılmış onamın alınması
4. Hafta Tıbbi müdahalenin hukuka uygunluğunun koşulları: Tıbbi gereklilik ve tıbbın standardına uygunluk
5. Hafta Hasta veya hasta yakını ile hekim arasında kurulan hukuksal ilişkinin niteliği
6. Hafta Hasta veya hasta yakını ile özel sağlık kuruluşu arasında kurulan hukuksal ilişkinin niteliği
7. Hafta Hekimlik sözleşmesi ile hastaneye kabul sözleşmesinin unsurları ile hüküm ve sonuçları
8. Hafta Ara sınavı
9. Hafta Hekimin ve özel sağlık kuruluşlarının yükümlülükleri
10. Hafta Tıbbın uygulanmasından doğan tazminat sorumluluğunun sebepleri
11. Hafta Tıbbın uygulanmasından doğan tazminat sorumluluğunun koşulları
12. Hafta Tıbbın uygulanmasından doğan tazminat sorumluluğunun sonuçları
13. Hafta Yargı kararları ve uygulama çalışmaları
14. Hafta Ödev sunumları
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Yücel, Özge ve Sert, Gürkan (Editörler), Sağlık ve Tıp Hukukunda Sorumluluk ve İnsan Hakları, Ankara 2018 Sert, Gürkan, Vakalarla Üreme Hakları, İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı, İstanbul 2012 Sert, Gürkan, Tıp Etiği ve Mahremiyet Hakkı, İstanbul 2008 Gökcan, Hasan Tahsin, Tıbbi Müdahaleden Doğan Hukuki ve Cezai Sorumluluk, Ankara 2017 Hayrunnisa Özdemir, Teşhis ve Tedavi Sözleşmesi, Ankara 2017
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

5

 5

 3

 3

 4

 

 

 4

 4

 3

4

ÖÇ2

 5

5

4

 4

 5

 4

 3

 

 4

 5

 4

 3

 

ÖÇ3

 5 4

 3

 5

 5

 5 3

 

 4

 4

 4

 

 3

ÖÇ4

 4

 5

 5

 5

4

4

ÖÇ5

 3

4

3

 4

 4

 5

 3