HUK571


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Anonim Ortaklıklarda Haklar Sistemi ve Azınlık Hakları HUK571 Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
14x3 42 3 7,5

Ders Sorumluları Prof. Dr. Oruç Hamı ŞENER
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Lisans Mezuniyetinin Hukuk Fakültesinden Olması
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Öğrencinin şirketlerin tabi olduğu ticarî mevzuatı tanıyabilmesi ve azınlık hakları bakımından ticarî hayatta karşılaşılabilecek sorunları ve çözüm yollarını kavrayabilmesinin sağlanması.
Dersin İçeriği Anonim şirketler hukukunda ortaklık hakları ve azınlık hakları sistemi
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Şirketler hukukuyla ilgili öğrencinin mesleki yaşantısına hazırlanması. 2. Konuyla ilgili olarak ticaret kanunu ve borçlar kanununun ilgili hükümlerinin uygulanması. 3. Anonim şirketlerde ortaklık haklarının öğrenilmesi 4. Azınlık hakları ile ilgili öğrencinin ilerde karşılacağı uyuşmazlıkları çözebilmesi 5. Ticari davalarda, farklı düşünme, tartışma ve değerlendirme özelliği sağlama.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Ortaklar demokrasisi ilkesi
2. Hafta Bireysel ortaklık hakları
3. Hafta İptal Davası
4. Hafta Oy hakkı
5. Hafta Azınlık Hakları Sistemi
6. Hafta Azınlığın Genel Kurulu Toplantıya Çağırması
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Azınlığın Bilanço Görüşmelerini Ertelemesi
9. Hafta TTK Sisteminde Azınlık Hakları Bakımından Getirilen Yeni Haklar
10. Hafta Sorumluluk Davasıyla Bağlantılı Azınlık Hakları
11. Hafta Azınlığın Ortaklığı Fesih Hakkı
12. Hafta Azınlık Haklarının Genel Sistemdeki Yeri
13. Hafta Azınlığın Kuruluştan Kaynaklanan Sorumluluğa Etkisi
14. Hafta Final Haftası
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Oruç Hami Şener, Ortaklıklar Hukuku, 2020.
Staj / Uygulama Yok
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi


PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

5

5

3

5

 

 

3

3

 

 

 

 

 

ÖÇ2

5

5

 

3

 

2

 

 

 

 

 

4

 

ÖÇ3

3

4

2

 

 

 

3

4

 

 

 

4

 

ÖÇ4

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

ÖÇ5

5

5

3

5

 

2

 

4

 

 

 

5