HUK513


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Ayni Teminat HUK 513 Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
14 x 3 42 3 7,5

Ders Sorumluları Doç. Dr. Emel BADUR
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Lisans Mezuniyetinin Hukuk Fakültesinden Olması
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu ders, ayni teminatlara ilişkin sözleşmelerin ve bu sözleşmelerin doğurduğu hukuki sonuçların, güncel gelişmeler, yargı kararları ve mevzuat çevresinde değerlendirilmesi amacını taşır.
Dersin İçeriği Konusu eşya olan güvence anlamına gelen ayni teminat, alacaklının, alacağını güvence altına alabilmesi adına, borçluya veya bir üçüncü kişiye ait eşya üzerinde herkese karşı ileri sürülebilir nitelikte sınırlı bir ayni hak sahibi kılınmasıdır. Uygulamada özellikle bankalar açısından önem arz eden ayni teminatlara ilişkin bu dersin kapsamı içerisinde taşınır ve taşınmaz rehni ayrı ayrı inceleme alanı bulacak; taşınmaz rehni içerisinde, ipotek, ipotekli borç senedi ve irat senedi işlenecektir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1.Teminat kavramı, türleri ve farklı hakkında bilgi sahibi olur. 2. Taşınmaz rehni kavramıi işlevleri ve ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur 3.Taşınmaz rehni türleri, birbirlerinden farklı ve uygulamadaki yansımaları hakkında bilgi sahibi olur. 4. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu kapsamında genel bilgilere sahip olur. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu kapsamında genel bilgileri öğrenir. 5. Taşınır rehni ve türleri hakkında hukuki bilgiye sahip olur.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Teminat Kavramı
2. Hafta Teminat Türleri: Ayni ve Şahsi Teminatlar
3. Hafta Kefalet ve garanti sözleşmeleri
4. Hafta Kefalet ve garanti sözleşmeleri, banka teminat mektupları
5. Hafta Taşınmaz rehni kavramı ve işlevleri
6. Hafta Taşınmaz rehnine hakim olan ilkeler
7. Hafta İpotek kavramı ve kanundan doğan ipotek hakları
8. Hafta İpotekli borç senedi ve irat senedi
9. Hafta Taşınır rehni kavramı ve çeşitleri
10. Hafta Taşınır rehnine hakim olan ilkeler
11. Hafta Ticari işlemlerde taşınır rehni kanunu amacı, kapsamı ve işlevleri
12. Hafta Ticari işlemlerde taşınır rehnine hakim olan ilkeler ve çeşitleri
13. Hafta Hak ve alacaklar üzerinde rehin, Pay senedi rehni
14. Hafta Hayvan rehni
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar - Oğuzman, Kemal/Seliçi, Özer/Oktay Özdemir, Saibe; Eşya Hukuku, Filiz Kitabevi, 2019. - Sirmen, Lale; Eşya Hukuku, Yetkin Yayıncılık, 2019. - Antalya, Gökhan/Acar, Faruk; Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni, Aristo Yayıncılık, 2017.
Staj / Uygulama Yok
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

 

4

 

5

 

4

4

 

 

 

4

 

 

ÖÇ2

5

4

5

4

 

 

4

 

4

 

 

 

 

ÖÇ3

4

 

4

4

 

4

 

4

 

 

5

 

 

ÖÇ4

 

4

 

 

 

 

3

5

 

5

4

5

 

ÖÇ5

4

 

4

5

 

 

 

4

4

5

 

5