HUK 581


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Göç Hukuku HUK 581 Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
14x3 42 3 7,5

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Nazlı TÖRE
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yoktur.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu ders Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Özel Hukuk Bölümünde yüksek lisans yapan öğrencilere göç teorisi ve göçmen haklarının korunmasının hukuki yollarını öğretmeyi amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği Göçün tanımı, türleri, göçün tarihsel gelişimi, göçmen tipleri, göçmen hakları, göçmen haklarının sınıflandırılması.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Göç konusunda sosyal farkındalığı arttırmak.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Uluslararası Göç Hukukuna Giriş
2. Hafta Uluslararası Göç Hukukunun Kapsamı
3. Hafta Uluslararası Göç Hukukunun Niteliği
4. Hafta Uluslararası Göç Hukukuna Yön Veren Örgütler
5. Hafta Uluslararası Göç Hukukunun Diğer Hukuk Dallarıyla İlişkisi
6. Hafta Uluslararası Göç Hukukunun Kaynakları
7. Hafta Göç Tanımı ve Türleri
8. Hafta Göçün Sebep ve Sonuçları
9. Hafta Göç Tarihi
10. Hafta Türkiye’de Göç
11. Hafta Göçmen Tipleri
12. Hafta Göçmenlerin Hakları
13. Hafta Temel Hak ve Özgürlükler
14. Hafta Sosyal, Ekonomik ve Siyasi Hak ve Özgürlükler
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar TÖRE, Nazlı: Uluslararası Göç Hukuku, Ankara 2016.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

Dersin Öğrenme Çıktıları Matrisi

 

 

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY 12

PY 13

 

ÖÇ1

X

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

ÖÇ2

X

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

ÖÇ3

X

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

ÖÇ4

X

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

ÖÇ5

X

 

 

X

 

 

X

X

 

X