HUK 548


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Milletlerarası Özel Hukukta Sözleşmeden Doğan Borç İlişkilerine Uygulanacak Hukuk HUK 548 Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
14*3 42 3 7,5

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Elif ÇELİK
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Milletlerarası özel hukukta sözleşmeden doğan borç ilişkilerine uygulanacak hukukun, mukayeseli olarak tespitidir.
Dersin İçeriği Milletlerarası özel hukukta sözleşmeden doğan borç ilişkilerine uygulanacak hukukun tespitinde kullanılan bağlama kurallarını, MÖHUK madde 24, Roma Konvansiyonu ve Roma I Tüzüğü değerlendirilmektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1- Kanunlar ihtilafı hukukuna ilişkin teorik bilgilerin kazanılması 2- Kanunlar ihtilafı hukukuna ilişkin uluslararası ve ulusal yasal düzenlemelerin analiz edilmesi 3- Sözleşme statüsünün tespitine ilişkin geniş teorik bilgi elde edilmesi 4- Konu ile ilgili uygulama örneklerinin ve yargı kararlarının öğrenilmesi ve izlenebilmesi
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Kanunlar İhtilafı Hukuku Hakkında Genel Bilgiler -I
2. Hafta Kanunlar İhtilafı Hukuku Hakkında Genel Bilgiler -II
3. Hafta Yabancı Unsurlu Sözleşme Kavramı
4. Hafta Hukuk Seçimine İlişkin Esaslar
5. Hafta Hukuk Seçimine İlişkin Olarak MÖHUK madde 24/I-II-III'ün Değerlendirilmesi
6. Hafta Hukuk Seçimine İlişkin Olarak Roma Konvansiyonu ve Roma I Tüzüğü'nün Değerlendirilmesi
7. Hafta Ara Sınavı
8. Hafta Hukuk Seçiminin Yokluğuna İlişkin Olarak MÖHUK madde 24/IV'ün Değerlendirilmesi
9. Hafta Hukuk Seçiminin Yokluğuna İlişkin Olarak Roma Konvansiyonu ve Roma I Tüzüğü'nün Değerlendirilmesi
10. Hafta Tüketici Sözleşmeleri MÖHUK madde 26
11. Hafta İş Sözleşmeleri MÖHUK madde 27
12. Hafta Fikri Mülkiyet Hakkına İlişkin Sözleşmeler MÖHUK madde 28
13. Hafta Eşyanın Taşınmasına İlişkin Sözleşmeler MÖHUK madde 29
14. Hafta Final Sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Konu ile ilgili monografik tüm yayınlar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

5

 

 4

 

 4

 

 

 

 

4

 

 

4

ÖÇ2

 

5

4

 

 

 

 

 4

 

5

 5

 

 

ÖÇ3

 

 

 

 4

 

4

 

 

4

 

 

 

 

ÖÇ4

 

 5

 

 4

 

5

 

4

 

 5

5