HUK521


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Ceza Hukuku HUK 521 Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
14 x 3 42 3 7,5

Ders Sorumluları Doç. Dr. Seydi KAYMAZ
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Lisans Mezuniyetinin Hukuk Fakültesinden Olması
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı Ceza Hukukunun temel ilkeleri de gözetilerek vücut bütünlüğü ve hayata karşı suçların ayrıntılı olarak incelenmesi ve öğretilmesidir.
Dersin İçeriği Vücut bütünlüğüne ve hayata karşı suçlar konusunda ayrıntılı bilgi verilmesi ve sözü edilen suçların unsurları, nitelikli halleri, içtima ve iştirak ve bu suçlar bakımından sözkonusu olabilecek hukuka uygunluk nedenlerinin ayrıntılı olarak incelenmesi hedeflenmektedir. Konuya ilişkin öğretideki görüşler yanında uygulamaya ilişkin bilgiler de verilecektir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) -Gerek öğreti gerekse Yargıtay ve bölge adliye mahkemesi kararlarından yararlanılarak vücut bütünlüğü ve hayata karşı suçların İncelenmesi, -Bu suçlara ilişkin çeşitli ceza hukuku kurumlarının incelenmesi; - Vücut bütünlüğüne ve hayata karşı suçlara ilişkin uyuşmazlıkları tahlil etme ve çözme yeteneklerinin geliştirilmesi.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Kasten Yaralama (TCK m.86,88)
2. Hafta Neticesi Sebebiyle Kasten Yaralama (TCK m.87/1)
3. Hafta Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama (TCK m.87/2)
4. Hafta Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama (TCK m.87/3)
5. Hafta Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama (TCK m.87/4)
6. Hafta Kasten Öldürme
7. Hafta Tasarlayarak Öldürme
8. Hafta Vize Sınavı
9. Hafta Canavarca Hisle veya Eziyet Çektirerek Öldürme, Çocuğa ya da Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı Öldürme
10. Hafta Kan Gütmek Sakiyle Öldürme
11. Hafta Töre Saikiyle Öldürme
12. Hafta İhmali Davranışla Kasten Öldürme ve TCK’nın 97. Maddelerinde Düzenlen Suç ile Karşılaştırılması
13. Hafta Taksirle Yaralama ve Öldürme
14. Hafta İntihara Yönlendirme
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar -Mahmut KOCA/ İlhan ÜZÜLMEZ, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, 7.Baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara 2020 -Durmuş Tezcan/Mustafa Ruhan Erdem/Murat R.Önok, Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku, 17. Baskı Ankara 2019. -Nur Centel/-Hamide Zafer/Özlem Çakmut, Kişilere Karşı İşlenen Suçlar, İstanbul 2007. -Zeki Hafızoğulları/Muharrem Özen, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, Kişilere Karşı Suçlar, Ankara 2011.
Staj / Uygulama Yok
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

 5

 

 4

 

 

 

 

 

 3

 

 

 

 

ÖÇ2

 

 5

 

 

 3

 

 

 

 3

 

 

 

ÖÇ3

 

 

 

 5

 4

 

 

 

 

 

 

 5

 

ÖÇ4

 

 

 

 3

 

 

 5

 

 4