HUK 519


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Uluslararası Terörizm ve Siyasal Şiddet HUK 519 Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
14x3 42 3 7,5

Ders Sorumluları Prof. Dr. Sertaç Hami BAŞEREN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Lisans Mezuniyetinin Hukuk Fakültesinden Olması
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Öğrencilerin terörizm ile ilgili kavramlar, terörizmin sebepleri, terörizmle mücadele konularında bilgi edinmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği Terörizm kavramının tanımı, terörizm ile ilgili kavramların açıklanması, terörizmle mücadele yollarının ayrıntılı incelenmesi dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1-Terörizmin kavranması 2-Terörizm niteliğindeki suçların incelenmesi 3-Terörizmin diğer siyasal şiddet türleriyle ilişkisinin ve tarihsel arka planının incelenmesi 4-Terörizmin sebeplerinin araştırılması 5-Terörizmle mücadele yolları konusunda analiz yeteneğinin geliştirilmesi
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Terör, terörizm kavramları terörizm niteliğindeki suçların karakteristik unsurları
2. Hafta Terörizmin türleri ve diğer siyasal şiddet türleri ile ilişkileri
3. Hafta Tarihi arka plan (terör dalgaları)
4. Hafta Tarihi arka plan (terör dalgaları)
5. Hafta Terörizmin sebepleri
6. Hafta Terörizmin sebepleri
7. Hafta Terörizmle mücadele (hukuk kurallarının uygulanması, suçluların iadesi)
8. Hafta Terörizmle mücadele (ekonomik sosyal tedbirler)
9. Hafta Terörizmle mücadele (kolluk tedbirleri)
10. Hafta Devletin ülkesi dışında terörizmle mücadele için askeri güç kullanması (hukuki çerçeve)
11. Hafta Devletin ülkesi dışında terörizmle mücadele için askeri güç kullanması (TSK’nın Irak’ın kuzeyinde terörizmle mücadelesi)
12. Hafta Devletin ülkesi dışında terörizmle mücadele için askeri güç kullanması (TSK’nın Irak’ın kuzeyinde terörizmle mücadelesi)
13. Hafta Devletin ülkesi dışında terörizmle mücadele için askeri güç kullanması (Suriye iç savaşı ve terörizmle mücadele)
14. Hafta Devletin ülkesi dışında terörizmle mücadele için askeri güç kullanması (Suriye iç savaşı ve terörizmle mücadele)
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Charles W. Kegley, jr. The New Global Terrorism, Characteristics, Causes, Controls Alex Schmid, Terrorism The Definitional Problem, Case Western Reserve Journal of International Law, Volume 36 Issue 2 Alex P. Schmid, Political Terrorism: a Research Guide to Concepts, Theories, Data Bases and Literature Martha Crenshaw, Terrorism Research: The Record International Interactions, 40:556–567, 2014 Copyright © Taylor & Francis Group, LLC ISSN: 0305-0629 print/1547-7444 online DOI: 10.1080/03050629.2014.902817 Martha Crenshaw and Gary LaFree, Countering terrorism, Washington/D.C : Brookings Institution Press, 2017 Martha Crenshaw, Current Research on Terrorism: The Academic Perspective, Studies in Conflict and Terrorism, Volume 15, pp. 1-11 1057-610X/92 $3.00 + .00 Printed in the UK. All rights reserved. Copyright © 1992 Tkylor & Francis Alberto Alvarez-Jimenez, From Al-Qaida in 2001 to ISIL in 2015: The Security Council's Decisions on Terrorism and Their Impact on the Right to Self-Defense Against Autonomous Non-State Actors, Minnesota Journal of Int'l Law Vol. 26:2.
Staj / Uygulama Yok
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

Dersin Öğrenme Çıktıları Matrisi

 

 

 

PQ1

PQ2

PQ3

PQ4

PQ5

PQ6

PQ7

PQ8

PQ9

PQ10

PQ11

PQ 12

PQ 13

 

O1

 

 

4

 

 

 

 

 

3

 

 

4

3

 

O2

4

4

3

5

3

2

3

4

 

 

 

4

3

 

O3

4

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

4

3

 

O4

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

O5

4

5

4

3

4

3

 

4

 

 

4