AKT 503


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
HAYAT SİGORTALARI MATEMATİĞİ AKT 503 Aktüerya ve Risk Yönetimi (Tezsiz) Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
3 3 3 8

Ders Sorumluları Doç. Dr. Meral SUCU
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Öğrencilere; hayat tablolarını oluşturma, annüite ve hayat sigortası ürünleri ive bu ürünlerin net prim ile rezerv hesaplamalarını yapabilme becerisini kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Hayat tabloların oluşturulması, anlık ölüm oranı, ölümlülük yasaları, beklenen yaşam süresi, seçilmiş-nihai-bütünleşik hayat tabloları, kesin annüite, net tek primler, tek ödemeli yaşam sigortası, hayat annüiteleri, net primler, hayat sigortaları, yıllık primler, rezervler, ileriye/geriye doğru rezerv yöntemleri.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Yaşam tablolarını tanır 2. Farklı hayat annüite ürünlerine ilişkin hesaplamalar yapar, fiyatlandırır ve bunlar arasındaki ilişkileri kavrar ve yorumlar. 3. Farklı hayat sigortası ürünlerine ilişkin hesaplamalar yapar, fiyatlandırır ve bunlar arasındaki ilişkileri kavrar ve yorumlar. 4. Poliçelerin net yıllık primlerini hesaplar ve ürünler arasındaki geçişleri yapar. 5. Hayat annüitesi ve hayat sigortası ürünlerine ilişkin net rezervleri farklı yöntemler ile hesaplar ve ürünler, süreler ve faiz oranının etkisini yorumlar.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Tabloların oluşturulması, yaşama ve ölme olasılıkları ve gösterimler
2. Hafta Anlık ölüm oranı, hayat tablosundan anlık ölüm oranının tahmini, ölümlülük Yasaları
3. Hafta Beklenen yaşam süresi, seçilmiş, nihai, bütünleşik hayat tabloları
4. Hafta Kesin annüite, net tek primler, tek ödemeli yaşam sigortası
5. Hafta Hayat annüiteleri, tam hayat annüitesi
6. Hafta Dönemsel ve ertelenmiş hayat annüitesi, Forborne annüite, genel annüite formülü
7. Hafta Artan teminatlı hayat annüitesi, yılda birden fazla ödemeli hayat annüitesi
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Tam hayat sigortası, net prim ilişkileri
10. Hafta Yıllık primler
11. Hafta Dönem sigortası, karma sigorta
12. Hafta Ertelenmiş sigorta, birikimli sigorta
13. Hafta Genel sigorta formülü, artan teminatlı sigorta
14. Hafta Rezervler
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 30
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) 10
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1. Menge, O.W., Fischer, C.H., 1991,The Mathematics of Life Insurance, The MacMillan Company. 2. Neill A.,1983, Life Contingencies, William Heinemann, London. 3. Parmenter M. M.,1999, Theory of Interest and Life Contingencies with Pensions Applications: Aproblem Solving Approach, Actex. 4. Dickson, D.C.M., Hardy, M.R.,Waters, R.W,, 2009, Actuarial Mathematics for Life Contingent Risks, Cambridge University Press. 5. Jordan C.W.,1991, Life Contingencies, SOA, Illinois. 6. Ural K., 1994, Yaşam Sigortalarının Aktüeryal Prensipleri, Aktüerler Derneği Yayını, İstanbul. 7. Moralı N.,1997, Hayat Sigortaları için Aktüeryal Teknikler, GESİD.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

ÖÇ1

5

5

5

3

4

5

5

5

3

2

ÖÇ2

5

4

5

2

4

5

4

5

4

3

ÖÇ3

5

4

4

2

4

5

4

5

4

2

ÖÇ4

5

3

3

2

4

4

4

5

3

2

ÖÇ5

5

3

2

2

4

5

4

5

4

2