AKT 501


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
FİNANS MATEMATİĞİ AKT 501 Aktüerya ve Risk Yönetimi (Tezsiz) Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
3 3 3 8

Ders Sorumluları Doç. Dr. Meral SUCU, Prof. Dr. Semih BÜKER
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu derste öğrenciler, finansal matematiğin temel kavramlarına ilişkin bilgiler ile söz konusu kavramların aktüeryal uygulamalarda kullanımına ilişkin becerileri kazanırlar
Dersin İçeriği Faiz ve faizin ölçümü; tutar ve birikim fonksiyonları; faiz problemlerinin çözümü; bugünkü değer; birikimli değer; annüite türleri;; genel annüiteler; getiri oranları; amortisman çizelgeleri ve borç ödeme fonları.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1.Faiz kavramı, faizinin ölçümünü öğrenir ve faiz problemlerini çözer. 2.Annüite türleri ve bunların değerlemesine ilişkin yöntemleri formüle eder. 3.Borç ödeme yöntemlerini formüle eder ve borç ödeme yöntemlerine ilişkin çizelgeleri oluşturur. 4. Finansal yatırım araçlarının değerlemesinde faiz kavramını kullanır.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Faiz İle İlgili Temel Kavramlar, Birikim ve Tutar Fonksiyonları
2. Hafta Efektif, Basit ve Bileşik Faiz Oranları, Bugünkü Değer
3. Hafta Nominal Faiz ve İskonto Oranları, Anlık Faiz ve İskonto Oranı
4. Hafta Faiz Problemlerinin Çözümü
5. Hafta Dönem Sonu ve Dönem Başı Annüiteler, Herhangi Bir Tarihte Annüitenin Değeri
6. Hafta Sonsuz Annüiteler
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta Standart Olmayan Terimler ve Faiz Oranları, Bileşik Faiz İçermeyen Annüiteler, Bilinmeyen Zaman
9. Hafta Faiz Dönüşüm Döneminden Farklı Sıklıkta Yapılan Ödemeler, Sürekli Annüiteler
10. Hafta Temel Değişen Annüiteler, Daha Genel Değişen Annüiteler
11. Hafta Sürekli Değişen Annüiteler
12. Hafta Borç Ödeme Yöntemleri, Tedavüldeki Borç Dengesinin Bulunması, Amortisman Çizelgeleri
13. Hafta Borç Ödeme Fonu Çizelgeleri, Amortisman ve Borç Ödeme Yöntemi Arasındaki İlişkiler
14. Hafta iskonto Edilmiş Nakit Akış Analizi, Kazanç Oranının Tekliği, Yeniden Yatırım Oranları
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 30
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) 10
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1. Kellison S.G., The Theory of Interest, Irwın Inc., Boston, 3rd Edition, 2009. 2. Browerman S.A., Mathematics of Investment and Credit, Actex Pub., Connecticut, 2007. 3. Vaaler D., Mathematical Interest Theory, Actex Pub., Connecticut, 2009. 4. Korkmaz T., Excel Uygulamalı Finans Matematiği, Ekin Kitabevi Yayınları, 2009.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

ÖÇ1

5

4

5

3

4

4

5

4

3

2

ÖÇ2

5

4

4

2

3

4

4

3

2

1

ÖÇ3

5

4

5

3

2

3

3

3

2

1

ÖÇ4

5

3

4

3

2

3

3

3

2

1