AKT 508


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
SİGORTACILIKTA RİSK YÖNETİMİ AKT 508 Aktüerya ve Risk Yönetimi (Tezli) Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
3 3 3 8

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul AKT 503 HAYAT SİGORTALARI MATEMATİĞİ AKT 505 HAYAT DIŞI SŞGORTALAR MATEMATİĞİ
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Öğrencilere sigortacılıktaki finansal ve aktüeryal riskler tanıma, ölçme ve yönetme becerisi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Sigortacılıkta finansal riskler ve finansal risklerin ölçümü, sigortacının yükümlülüklerine ilişkin riskler, varlık temerrüt riski, sigorta riskleri, faiz oranı riski, likidite riski, temettü hesabı, kazancın ölçümü, yükümlülük modelleme, varlık modelleme, varlık-yükümlülük eşlemesi
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Finansal riskleri tanıma ölçme becerisi kazanır, 2. Aktüeryal yükümlülüklere ilişkin riskleri tanıma ve ölçme becerisi kazanır. 3. Faiz ve likidite ile ilgili riskleri tanıma ölçme becerisi kazanır. 4. Kârlılığı ölçme ve analiz etme becerisi kazanır, 5. Temettü hesaplamalarını yapma becerisi kazanır. 6. Kazancın ölçümü için yöntemleri tanır ve kullanır. 7. Yükümlülükleri modelleme,hesaplama, değerleme becerisi kazanır. 8. Varlıkları modelleme, değerleme becerisi kazanır. 9. Varlıklarla yükümlülükleri eşleme ve sonuç çıkarma becerisi kazanır.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Finansal risklerin tanımları
2. Hafta Finansal risklerim ölçümü: VaR ve TvaR
3. Hafta Aktüeryal yükümlülüklere ilişkin riskler, varlık temerrüt riski
4. Hafta Sigorta riskleri: Ölümlülük ve morbidite riskleri
5. Hafta Faiz oranı, likidite riskleri, kârlılık ölçümü ve analizi
6. Hafta Temettü hesaplama, kazancın ölçümü
7. Hafta Kazanç ölçme yöntemleri: Gömülü değer, yatırımların getirisi, varlıkların getirisi, primlerin getirileri
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Yükümlülüklerin modelleme yöntemleri
10. Hafta Yükümlülük modelinin hesaplanması, değerlemesi ve sonuçları
11. Hafta Varlık modelleme yöntemleri, varlık modeli değerlemesi ve sonuçları
12. Hafta Varlık – yükümlülük eşleme yöntemleri
13. Hafta Uygulamalar
14. Hafta Uygulamalar
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%)
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%)
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1. Klugman, S.A, Panjer, H.H., Willmot, G.E. (2010) Loss Models from Data to Decisions, John Wiley 2. Jarion, P. (2006) Value at Risk, Mc Graw-Hill 3. Sweeting, P., (2011) Financial Enterprise Risk Management, Camrridge Univ. Press.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

ÖÇ1

5

5

4

2

3

3

5

4

3

5

ÖÇ2

5

5

4

2

3

3

5

4

3

5

ÖÇ3

5

5

4

2

3

3

5

4

3

2

ÖÇ4

5

5

4

2

3

2

5

4

3

2

ÖÇ5

5

5

4

2

2

2

5

4

3

5

ÖÇ6

5

5

4

2

2

2

5

4

2

5

ÖÇ7

5

5

4

2

2

2

5

4

3

5

ÖÇ8

5

5

4

2

2

1

5

4

2

5

ÖÇ9

5

5

4

2

2

1

5

4

3

5