YBH215


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
HASTALIKLAR BİLGİSİ YBH215 Yaşlı Bakım Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
28 28 4 60 2 2

Ders Sorumluları Öğr.Gör.Yeşim ÇETİNKAYA ŞEN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Mesleki
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Yaşlılarda ortaya çıkan patofizyolojik değişikler, yaşlılıkta görülen akut ve kronik hastalıkları tanıma ve kronik hastalıkların yaşlılık üzerindeki etkilerini öğrenmektir.
Dersin İçeriği
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1) Hastalığın tanımı, hastalık oluşum mekanizmaları, genel hastalık terminolojisi 2) Kronik hastalıkların tanımı önemi, bu hastalara doğru yaklaşım 3) Kronik hastalıklarda hastaya bakım sürecini anlayabilme 4) Sistemlere göre görülen kronik hastalıkları öğrenme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Temel kavramlar; Sağlık Kavramı, İnsanın Temel Gereksinimleri
2. Hafta Kronik hastalıklar tanımı, özellikleri
3. Hafta Yaşlılığa bağlı kardiyovasküler sistem değişiklikler
4. Hafta Kalp yetmezlikleri, koroner arter hastalıkları, hipertansiyon, periferik
5. Hafta Solunum sistemi kronik hastalıkları
6. Hafta Endokrin hastalıklar
7. Hafta Diabetes Mellitus
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Gastrointestinal sistemin kronik hastalıkları
10. Hafta İmmün Sistem Hastalıkları
11. Hafta Yaşlılıkta hematolojik hastalıklar
12. Hafta Kan Ürünleri ve Transfüzyon
13. Hafta Üriner sistemi kronik hastalıkları
14. Hafta Kanserin yaşlılarda etkileri ve tedavisi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

DERS ADI

 

HASTALIKLAR BİLGİSİ

 

PROGRAM ÇIKTILARI (YETERLİLİKLERİ)

 

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ10

PÇ11

PÇ12

PÇ13

PÇ14

ÖÇ1

5

4

5

3

3

4

4

4

 

2

3

 

3

3

ÖÇ2

4

4

4

5

4

3

3

3

 

 

 

 

 

3

ÖÇ3

4

4

5

4

4

4

3

4

3

2

 

 

4

3

ÖÇ4

4

4

5

3

 

 

2

 

 

3