YBH203


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
YAŞLILARDA NÖROLOJİK SİSTEM HASTALIKLARI YBH203 Yaşlı Bakım Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
28 28 24 10 90 2 3

Ders Sorumluları Prof. Dr. Alev LEVENTOĞLU
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Mesleki
Ön Koşul yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Yaşlılarda nörolojik sistem değişiklerle, ortaya çıkan hastalıklarda bulgu ve tedavilerini bilmesi
Dersin İçeriği
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) ÖÇ-1) Yaşlılığa bağlı nörolojik değişiklikler ÖÇ-2) Merkezi sinir sistemin demiyelinizan hastalıkları, Merkezi sinir sistemin enfeksiyon hastalıklarına devam ÖÇ-3) Nörolojik sistem hastalıklarında yeterlilik kazanması ÖÇ-4) Kas hastalıkları, Stupor ve koma
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Yaşlılığa bağlı nörolojik değişiklikler
2. Hafta Nörolojide kullanılan tanı işlemleri
3. Hafta Serebrovasküler hastalıklar
4. Hafta Hareket bozuklukları ve Parkinson hastalığı
5. Hafta Epilepsi
6. Hafta Demans
7. Hafta Nöropatiler
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Motor nöron hastalıkları
10. Hafta Baş ağrıları
11. Hafta Merkezi sinir sistemin demiyelinizan hastalıkları
12. Hafta Merkezi sinir sistemin enfeksiyon hastalıklarına devam
13. Hafta Kas hastalıkları
14. Hafta Stupor ve koma
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15

ÖÇ1

  

3

3

1

4

  

4

      

ÖÇ2

  

4

5

1

5

  

5

      

ÖÇ3

  

5

4

1

4

  

4

      

ÖÇ4

  

2

3

1

5

  

5

      

ÖÇ5

  

3

2

1

4

  

5

      

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek