YBH202


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
KLİNİK UYGULAMA YBH202 Yaşlı Bakım Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
42 252 500 46 840 12 28

Ders Sorumluları Öğr. Gör. Yeşim ÇETİNKAYA ŞEN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Mesleki
Ön Koşul YOK
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Öğrenciler teorik ve pratik derslerde aldıkları bilgileri ilgili birimlerde uygulama yapmalarını sağlamaktır
Dersin İçeriği
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1)Yaşam bulguları değerlendirebilme 2)Kronik hastalıklarda hastaya sürece bağlı bakım verme 3) Gastrointestinal sistem, Solunum sistem, Kardiovasküler sistem, dermatolojik sistem Uygulamalarını yapabilme 4)Terminal dönem yaşlıya bakım verebilme 5) Yaşlılarda travmalardan koruma 6) Ameliyat öncesi ve sonrası yaşlı bakımı
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Yaşlının temel gereksinimleri ve bakım uygulamada genel kuralları öğrenmesi
2. Hafta Hayati belirtiler, ateş, nabız, tansiyon, solunum ölçülmeyi öğrenerek hasta üzerinde uygulaması
3. Hafta Yaşlıda deri ve öz bakım uygulamalarını yapabilmesi
4. Hafta Yatak yapımı, rahat yatış pozisyonları, yara bakımını uygulayabilme
5. Hafta Oral ve parenteral ilaç uygulamalarını yapabilmesi
6. Hafta Terminal dönemde yaşlı bakımı
7. Hafta Yaşlılarda ayak sorunları ve bakımı, Yaşlının beslenme gereksiniminin karşılanması, oral yol ve gavajla beslenme
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Solunum sistemine ait sorunlarda yaşlıya doğru bakımı verebilmesi
10. Hafta İdrar inkontinansı ve bakımı, fekal inkontinans ve bakımı, Üriner Kateter uygulanması ve bakımı
11. Hafta Yaşlılarda göz ve kulak burun boğaz hastalıkları ve bakım
12. Hafta GİS hastalılarında bakım ve uygulamalarını yapabilmesi
13. Hafta Yaşlılarda travmalarda uygun müdahale yapabilmesi
14. Hafta Yaşlılarda psikiyatrik hastalarda uygun bakım verebilmesi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 20
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%) 20
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ10

PÇ11

PÇ12

ÖÇ1

4

4

3

4

4

4

4

5

  

3

 

ÖÇ2

4

4

3

3

4

4

4

3

  

3

 

ÖÇ3

4

4

4

4

3

5

3

4

  

4

 

ÖÇ4

4

4

4

3

4

4

3

     

ÖÇ5

4

4

4

3

5

4

3

3

    

ÖÇ6

5

       

4