YBH106


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
SOSYAL HİZMETLER YBH106 Yaşlı Bakım Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
28 28 4 60 2 2

Ders Sorumluları Prof. Dr. Emine ÖZMETE
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Mesleki
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Öğrenciye, Sosyal Hizmetin tanımı ve kapsamı, Sosyal hizmette temel kavram ve unsurları, Sosyal hizmetin uygulama alanları, Sosyal hizmet uzmanının rol ve fonksiyonları, Bilim ve disiplin olarak sosyal hizmetler, Sosyal hizmetin mesleki nitelikleri, amaçları, işlevleri, yaşlılarda sosyal hizmet ve evde bakım hizmetleri bilgisinin verilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) ÖÇ-1) Sosyal Hizmetin tanımı ve kapsamı ÖÇ-2) Sosyal hizmette temel kavram ve unsurları ÖÇ-3) Sosyal hizmet uzmanının rol ve fonksiyonları ÖÇ-4) Bilim ve disiplin olarak sosyal hizmetler ÖÇ-5) Sosyal hizmetin mesleki nitelikleri, Evde bakım hizmetleri
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Sosyal Hizmetin tanımı ve kapsamı
2. Hafta Sosyal hizmette temel kavram ve unsurları
3. Hafta Sosyal refah kavramı ve tarihçesi
4. Hafta Sosyal hizmetin uygulama alanları
5. Hafta Sosyal hizmet uzmanının rol ve fonksiyonları
6. Hafta Sosyal Hizmet Etiği
7. Hafta Bilim ve disiplin olarak sosyal hizmetler
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Sosyal hizmetin mesleki nitelikleri
10. Hafta Sosyal hizmetin amaçları
11. Hafta Sosyal hizmetin işlevleri
12. Hafta Sosyal Hizmette Çağdaş Yönelimler
13. Hafta Yaşlılarda sosyal hizmet
14. Hafta Evde Bakım Hizmetleri
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

 

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15

ÖÇ1

 

5

 

4

4

 

3

 

 

2

 

 

2

4

2

ÖÇ2

 

5

 

5

5

 

4

 

 

3

 

 

3

5

3

ÖÇ3

 

5

 

5

4

 

5

 

 

2

 

 

3

5

3

ÖÇ4

 

5

 

4

5

 

2

 

 

3

 

 

2

4

2

                 
                  
                  

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük    2 Düşük    3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek