YBH102


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
GERİATRİK PSİKİYATRİ YBH102 Yaşlı Bakım Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
42 38 10 90 3 3

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Ahmet GÜL
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Mesleki
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Yaşlılık döneminde görülen psikiyatrik hastalıklar konusunda bilgi sahibi olmak
Dersin İçeriği
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) ÖÇ-1) Yaşlılıkta kişilik değişiklikleri ÖÇ-2) Anksiyete bozuklukları, depresyonu, kognitif bozukluklar ÖÇ-3) Psikiyatrik hastalıkları tanıyarak bu hastalıklarda uygun bakım verebilme ÖÇ-4) Yeme, Uyku bozuklukları ÖÇ-5) Madde bağımlılığı bu hastalıklarda uygun bakım verebilme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Yaşlılıkta kişilik değişiklikleri
2. Hafta Yaşlılıkta anksiyete bozuklukları,
3. Hafta Yaşlılık depresyonu
4. Hafta Yaşlılıkta kognitif bozukluklar
5. Hafta Yaşlılıkta somotoform bozukluklar
6. Hafta Yaşlılık döneminde bipolar bozuklukları
7. Hafta Yaşlılarda şizofreniye benzer paranoid durumlar
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Yaşlılıkta görülen psikotik bozukluklar
10. Hafta Yaşlılıkta demans
11. Hafta Yaşlılıkta Alzheimer
12. Hafta Yaşlılıkta madde bağımlılığı
13. Hafta Yeme bozuklukları
14. Hafta Uyku bozuklukları
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15

ÖÇ1

    

4

 

3

  

2

  

2

4

2

ÖÇ2

    

5

 

4

  

3

  

3

5

3

ÖÇ3

    

4

 

5

  

2

  

3

5

3

ÖÇ4

    

4

 

3

  

4

  

2

3

4

ÖÇ5

    

5

 

2

  

3

  

2

4

2

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek