STJ101


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
YAZ STAJI UYGULAMALARI STJ101 Yaşlı Bakım Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
240 240 - 8

Ders Sorumluları Okt. Reyhan ERTÜRK
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Öğrencilerimize okulda öğrendikleri kuramsal bilgileri uygulama alanına geçirme, iş hayatında deneyim kazanma ve kurumların işleyişini tanıma imkanı sağlamaktadır.
Dersin İçeriği
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Yaşlının Temel Gereksinimlerini saptayabilme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Yaşlının Temel Gereksinimlerini saptayabilme
2. Hafta Hastane Kurallarına Uyumu Ve Kıyafet Kurallarına Uyumu
3. Hafta Uygulama Yürütücüsüne Tutumu
4. Hafta Verilen Görevleri Yerine Getirme ve Sorumluluk Duygusu
5. Hafta Yaşlıda deri ve öz bakım uygulaması yapabilme
6. Hafta Yatak yapımı, rahat yatış pozisyonlarını verebilme
7. Hafta Yara bakımı yapabilme ve Yaşlıda bası yaraları ve yara bakımı
8. Hafta Oral ilaç uygulayabilme ve Parenteral ilaç uygulayabilme
9. Hafta Yaşlı mobilizasyonunu sağlama
10. Hafta Yatağa bağlı yaşlı bakımı ve Terminal dönemde yaşlı bakımı
11. Hafta Yaşlılarda ayak sorunları ve bakımı
12. Hafta Yaşlının beslenme gereksiniminin karşılanması, oral yol ve gavajla beslenme
13. Hafta Solunum sistemi uygulamaları yapabilme
14. Hafta Yaşlıda Oksijen Tedavisi ve Yaşlıda Aspirasyon Uygulamaları
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%)
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%)
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi