SHM105


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
ANATOMİ SHM105 Yaşlı Bakım Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
28 20 22 60 2 3

Ders Sorumluları Prof.Dr.Yalçın KIRICI
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu ders sağlık personelinin ihtiyaçlarına yönelik konular öncelikli olmak üzere tüm vücut anatomisi hakkında genel bilgi sahibi olmasını amaçlanır
Dersin İçeriği İnsan vücudunun temel anatomik yapılarının tanımlanması
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) ÖÇ-1)Bu ders kapsamında insan vücudunun kemikleri, eklemleri, kasları, kalp, vücuttaki damarlar, organ sistemleri ve sinir sistemleri ile ilgili anatomik bilgiler verilir. ÖÇ-2)Dersin ilerleyişi sırasında anlatılan konu ile ilgili meslek hayatında karşılaşılması muhtemel olan klinik durumlar ÖÇ-3)Hastalıklar ve komplikayonlar anatomik temellere dayalı olarak anlatılır. ÖÇ-4)Beyin ve Diencephalon,Beyin Sapı. ÖÇ-5)Satral,Otonomik ve Periferik Sinir Sistemi Anatomisini öğrenilmesi amaçlanır.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Anatomi Terminolojisi, İnsan Vücudunun Temel Yapısı, Üst Ekstremite Kemikleri
2. Hafta Alt Ekstremite Kemikleri, Omurga, Göğüs Kafesi ve Kafa Kemikleri
3. Hafta Eklemler
4. Hafta Kas Sistemi, Kasların Genel Yapısı, Sırt Kasları, Göğüs Kasları, Karın Kasları
5. Hafta Üst Ekstremite Kasları, Alt Ekstremite Kasları Baş ve Boyun Kasları, Pelvis Kasları
6. Hafta Kardiyovasküler Sistemin Genel Yapısı, Kalp ve Odacıkları, Koroner Damarlar
7. Hafta Dolaşım Sistemi ve Lenfatik Sistem
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Sindirim Sistemi
10. Hafta Solunum Sistemi
11. Hafta Genitoüriner Sistem
12. Hafta Santral, Otonomik ve Periferik Sinir Sistemi Anatomisi
13. Hafta Medulla Spinalis, Beyin Sapı, Diencephalon
14. Hafta Beyin, Duyu Organları, Deri ve Eklentileri, Endokrin Sistemi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15

ÖÇ1

5

 

3

            

ÖÇ2

4

 

4

            

ÖÇ3

5

 

5

            

ÖÇ4

4

 

3

            

ÖÇ5

5

 

3

            

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek