SEC101


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
ÇEVRE KORUMA SEC101 Anestezi Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
28 10 22 60 2 2

Ders Sorumluları Öğr.Gör. Mukaddes BOZKURT
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Çevre ve insan sağlığı koruma kuralları ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmak
Dersin İçeriği
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) ÖÇ-1) Çevre Yönetmeliği ve Mevzuatlarını bilir ÖÇ-2) Çevre ve insan sağlığı koruma kurallarını uygular ÖÇ-3) Kişisel koruma önlemlerini alır
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Çevre Yönetmelik Bilgisi
2. Hafta Çevre Yönetmelik Bilgisi
3. Hafta Çevre Yönetmelik Bilgisi
4. Hafta Risk Analizi
5. Hafta Risk Analizi
6. Hafta Atık Depolama
7. Hafta Atık Depolama
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Kişisel Korunma Önlemleri
10. Hafta Kişisel Korunma Önlemleri
11. Hafta Uluslararası Sağlık ve Güvenlik İkazları, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği
12. Hafta Uluslararası Sağlık ve Güvenlik İkazları, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği
13. Hafta Uluslararası Sağlık ve Güvenlik İkazları, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği
14. Hafta Uluslararası Sağlık ve Güvenlik İkazları, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Halk Sağlığı, Ed: BERTAN,M, GÜLER. Ç. Ankara
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

PROGRAM ÇIKTILAR (PÇ) DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Ö.Ç) MATRİSİ

 

P.Ç1

P.Ç2

P.Ç3

P.Ç4

P.Ç5

P.Ç6

P.Ç7

P.Ç8

P.Ç9

P.Ç10

P.Ç11

P.Ç12

P.Ç13

P.Ç14

P.Ç15

Ö.Ç1

               

Ö.Ç2

          

2

 

5

  

Ö.Ç3

         

4

     

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek