MYC113


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
İLERİ İNGİLİZCE MYC113 Yabancı Diller ve Kültürler Bölümü - Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
2 1 - - - - 3 3 4

Ders Sorumluları Asst. Prof. Tuğçe ÇANKAYA
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı İleri İngilizce dersi, ileri düzeyde İngilizce dil becerilerini geliştiren bir derstir. Dersi alan öğrencilerin farklı dallarda kelime bilgilerinin arttırılması, konuşma ile yazma İngilizceleri arasındaki ayrıma varmaları ve İngilizceyi kendilerine güven duyarak kullanabilmeleri amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Öğrencilerin İngilizceyi doğru okuma, yazma, konuşma, dinleme becerilerini geliştirmek ve özellikle sonraki yıllarda öğrencilerin çevirmenlik kariyerlerindeki mesleki hayatlarına katkıda bulunacak kelime dağarcıklarını geliştirmek hedeflenmektedir. İleri seviyede dilbilgisi kurallarının pekiştirilmesi için ders içinde alıştırmalar yapılmakta ve konuşma İngilizcesinin incelikleri öğretilerek proje dahilinde uygulamaya geçirilmesi çalışılmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Dersi alıp başarılı olan öğrenciler, ders içeriğinin yoğun bir parçası olan dilbilgisi bölümü ile ileriki yıllarda girebilecekleri ulusal ve uluslararası dil sınavlarında başarı gösterebilir, önemli bir diğer parçası olan konuşma bölümü ile kendilerini yabancı bir dilde rahatlıkla ifade edebilme yetisini kazanabilecek ve sergilemiş oldukları proje ile bir topluluğa yabancı bir dilde nasıl hitap edileceğini öğrenmiş olacaktırlar. Mesleki kariyerleri olacak olan çevirmenlikte donanımlı bireyler yetiştirmektir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Introduction to the course
2. Hafta Unit 1 (Education) Reading: The One Thing Needful, Nurtured by Nature, The Cyberspace Learning Initiative Vocabulary: eğitim ile ilgili sözcükler, prefix-suffix
3. Hafta Grammar: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect Simple, Present Perfect Continuous Vocabulary: Words with multiple meanings Listening and Speaking: Speculating and Making a Decision Writing: Informal Letter based on prompts
4. Hafta Unit 2 (Work and Money) Reading: Ten of the best money tips for teenagers Vocabulary: Phrasal Verbs relating to money, word combinations, words easily confused, synonyms, prepositional phrases Grammar: Adjectives – Adverbs (Comparisons)
5. Hafta Grammar: Conditional Sentences Listening: Listening for Specific Information Vocabulary: Words easily confused Speaking: Focusing on pictures (preofessions/jobs) Writing: Expository Essay (bussiness)- linking words for emphasising, giving examples, cause/result, contast, adding, summarising
6. Hafta Round-up (Examination practice) Self-assesment Unit 3 (Travel) Reading: Racing Against Visit Thailand Vocabulary: Adjective-Noun Combinations Prepositional Phrases relating to Location/Distance Verbs describing movement and sight – noun suffixes Grammar: Past Simple, Past Progressive, Past Perfect Simple, Past Perfect Progressive Used to-would-was/were going to – was/were about to
7. Hafta Listening: For gist- to identify attitudes Vocabulary: Idioms Speaking: Expounding on a topic Writing: Brainstorming, Focus on content and organisation, Focus on style and language
8. Hafta MIDTERM
9. Hafta Unit 4 (Culture) Reading: Tutankhamun Vocabulary: Phrases and idiomatic expressions with give, verbs starting with the prefixes en- and de-dis compound words starting with back Grammar: Relative Clauses, Participles and Participle Clauses
10. Hafta Listening: Words with similar spelling and/or pronunciation Speaking: Speculating and making a decision II Writing: Writing an article describing something Round-up Examination Practice
11. Hafta Unit 5 (Mother Nature) Reading: The Dinosaur Saga Disasters in Waiting Vocabulary: Words relating to weather conditions, word combinations, idioms/expression relating to weather and the elements Grammar: Future Forms
12. Hafta Listening: Exam Task Speaking: Animals/Wildlife Writing: A letter to the editor (Listing points, giving your opinion ) Unit 6 (Save the Planet) Reading: Welcome to Eco-City (reconstructing a gapped text)
13. Hafta Vocabulary: Nouns derived from Phrasal Verbs, word combinations Grammar: Passive Voice Listening: Idiomatic Expressions Speaking Organising volunteer placement for students Writing: A proposal (details of project) Round-up Examination Practice
14. Hafta Evaluation of the term, revision
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 30
Kısa Sınavlar (%) -
Ödevler (%) 5
Uygulamalar (%) -
Laboratuar (%) -
Projeler/Alan Çalışması (%) -
Seminerler/Çalışma Grupları (%) -
Final (%) 60
Diğer (%) 5 (Participation, attendance, library works, etc.)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Course Book: Traveller C1, MM Publications (SB + WB + CD) Recommended Dictionaries: Longman Dictionary of Contemporary English Macmillan English Dictionary for Advanced Learners Other Sources: Obee, B., Evans, V. (2003)Upstream: Advanced, Workbook, EU, Express Publishing Vince, M. (1996) First Certificate Language Practice, Spain, Macmillan&Heinemann English Language Teaching Abbs, B., Freebairn, I. (1993) Blueprint: Advanced,UK, Longman Carr, C., J., Parsons, J. (2007) Success: Advanced, UK, Pearson Longman Limited. Dooley, J., Evans, V. (1999) Grammarway: English Grammar Book, Liberty House New Greenham Park Newbury, Berkshire,Express Publishing Evans, V. (1998) FCE Use of English: For the revised Cambridge Examination, Blackpill, Swansea, Express Publishing.
Staj / Uygulama -
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi