MYP120


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI MYP120 Bilgisayar Teknolojisi Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
28 28 56 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Mesleki
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu ders ile öğrenci; edindiği mesleki bilgi birikimini kullanarak sektörde uygulanabilir bir projeyi tüm ayrıntılarıyla oluşturabilecektir.
Dersin İçeriği A general understanding of System Development Lifecycle is given to the students
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Proje hazırlarken; 1. Bitirme projesinin kapsamını belirleme, 2. Proje konusu ile ilgili detaylı araştırma,, 3. Projenin kod yazımına hazırlık, 4. Projeyi yazma, 5. Projenin kurulum paketini ve raporunu hazırlama, yeterlikleri kazandırılacaktır.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Alana Yönelik Proje Konusunu Seçmek
2. Hafta Elde Edilen Bilgileri Sunmak
3. Hafta Projenin Konularını ve Çalışma Ortamını Analizlerle Belirlemek
4. Hafta Proje İçerisinde Kaydedilecek Verileri ve Türlerini Tespit Etmek
5. Hafta Elde Edilen Bilgileri Sunmak
6. Hafta Projenin Algoritma ve Akış Şemasını Belirlemek
7. Hafta Projenin Çalışacağı Platformunu Kurmak
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Yapılan Hazırlıkları Sunmak
10. Hafta Projenin Ana Konularının Kodlarını Yazmak ve Test Etmek
11. Hafta Proje İçin Detay Önerileri Almak, Kod Yazmak ve Test Etmek
12. Hafta Projenin Sunumu
13. Hafta Proje Kurulum Paketini Hazırlamak
14. Hafta Projenin Tüm Aşamalarını İçeren Rapor Kitapçığını Hazırlamak
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi