MYT124


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
ÇEVRE BİRİMLERİ MYT124 Bilgisayar Teknolojisi Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
3 0 0 42 3 3

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Mesleki
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Çevre birimlerinin tanıtılması ve sınıflandırılması
Dersin İçeriği Bu derste çevre birimlerinin ne tür aygıtlar olduklarından (ör: bilgisayarın parçası olmayan ve bilgisayara herhangi bir port vasıtasıyla bağlanan cihazlar), sınıflandırılmalarından, çalışma prensiplerinden ve gelişmekte olan teknolojiyle beraber yeni çıkan aygıtlardan bahsedilip, fikirler tartışılacaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) ÖÇ1: Gelişen teknoloji hakkında bilgi sahibi olmak ÖÇ2: Veri girişi/çıkışı kavramlarını anlamak ÖÇ3: Yazıcılar hakkında bilgi sahibi olmak ÖÇ4: Tarayıcılar hakkında bilgi sahibi olmak ÖÇ5: Port kavramı hakkında bilgi sahibi olmak
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Ders Hakkında Genel Bilgi
2. Hafta Çevre Birimleri ve Sınıflandırılmaları
3. Hafta Nokta Vuruşlu Yazıcılar
4. Hafta Mürekkep Püskürtmeli Yazıcılar
5. Hafta Çok Fonksiyonlu Yazıcılar
6. Hafta Lazer Yazılar
7. Hafta Termal Yazıcılar
8. Hafta Tarayıcılar
9. Hafta Tarayıcı Çeşitleri
10. Hafta Barkod Okuyucu ve Yazıcılar
11. Hafta Fotoğraf Makinesi
12. Hafta Port Çeşitleri
13. Hafta Gelişen Teknoloji ve Öğrencilerin Seçtikleri Cihazlar Üzerine Tartışma
14. Hafta Genel Tekrar
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi