ING201


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
MESLEKİ İNGİLİZCE ING201 Bilgisayar Teknolojisi Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
42 42 3 3

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Herhangi bir önkoşul bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu ders ile öğrenciye; mesleki yabancı dil kullanarak temel mesleki dilbilgisi ve programlama kavramlarını kullanımı ile ilgili yeterlilikleri kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Terminoloji
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Mesleki dilbilgisini kullanmak 2. Programlama ve algoritmaya giriş terimlerini kullanmak
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Mesleki yabancı dil yeterliklerine temel teşkil edecek genel İngilizce bilgilerinin güncelleştirilerek tekrarı
2. Hafta Mesleki yabancı dil yeterliklerine temel teşkil edecek genel İngilizce bilgilerinin güncelleştirilerek tekrarı
3. Hafta Mesleki terim, kavram ve terminoloji
4. Hafta İşletim sistemi kurulum dokümanları
5. Hafta İşletim sistemi hata mesajları
6. Hafta İşletim sistemi yardım dosyaları
7. Hafta Program dili hata mesajları
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Program dili hata mesajları
10. Hafta Program dili hata mesajları
11. Hafta Program dili hata mesajları
12. Hafta Program dilinde kullanılan terimler
13. Hafta Program dilinde kullanılan terimler
14. Hafta Bilgisayar çevre birimleri dokümanları
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Infotech - English for Computer Users Necessary articles and terminology will be provided by the Instructor
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi