MYP217


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
VERİTABANI I MYP217 Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
28 28 56 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı
Dersin İçeriği
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) • Veritabanı yönetim sistemleriyle ilgili temel kavramları, • Veritabanı tasarımına yönelik veri modellerinin tasarımını, • Sorgu işleme, eniyileme, hareket işleme ve birliktelik konularını, • Veritabanı sistem mimarilerini • Veritabanı yöneticisi kapsamındaki uygulama geliştirme, yedekleme, felaket kurtarma vb. görevlerin yapılabilmesi amacıyla kavrama ve uygulama düzeyinde gereken becerileri kazandırmaktır.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Veritabanı Kavramına ve Veritabanı Yönetim Sistemlerine Giriş
2. Hafta İlişkisel Veritabanı Tasarımı ve Geliştirmesi (Analiz, Kavramsal, Mantıksal ve Fiziksel Tasarım Aşamaları), İlişkili Araçlar
3. Hafta ER ve UML ile Varlık-İlişki Modelleme (Kavramsal Tasarım)
4. Hafta İlişkisel Veri Modelleri ve Dönüşümler (Mantıksal Tasarım)
5. Hafta İşlevsel Bağımlılık ve Bütünlük Kısıtlamaları
6. Hafta Normalizasyon (1NF, 2NF, 3NF, BCNF)
7. Hafta Normalizasyon ve Örnek Olay Çalışması
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Veritabanı Yönetiminde Temel İşlemler (Veritabanı, Şema, Kullanıcı, Tablo vb. Nesnelerin Tanımlanması ve Yaratılması)
10. Hafta SQL: Tablo ve Nesnelerin Tanımlanması ve Güncellenmesi, Bütünlük Kısıtlamaları ve Uygulamaları
11. Hafta SQL: Veri Sorgulama, İşleme, Güncelleme ve Uygulamaları
12. Hafta SQL: Çok Düzeyli, İç İçe Veri Sorgulama, Sorgu İyileştirme, Fonksiyonlar ve Kullanımı
13. Hafta PL/SQL: Gömülü Yordama Giriş, Yordam, İşlev ve Paketlerin Tanımlanması
14. Hafta PL/SQL: Atama, Kontrol ve Döngü Deyimlerinin Kullanılması
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Ünal Yarımağan, Veri Tabanı Sistemleri, Akademi Yayınevi, 2010. Mannino, Michael V, Database Design, Application Development and Administration, McGraw-Hill, 2007. Connolly, T.M. and Begg, C.E. Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation, and Management, addison-Wesley, 2005. A. Silberschatz, H.F. Korth ve S. Sudarshan. Database Systems Concepts 6th Edition. McGraw Hill, 2010. Elmasri and Navathe, Fundamentals of Database Systems, Sixth Edition, Pearson Education, 2010 Raghu Ramakrishnan and Johannes Gehrke, “Database Management Systems”, Third Edition, McGraw-Hill, 2002. Oracle 12g Administration Fundamentals I & II ve Oracle ile ilgili bütün açık kaynaklar. Çağıltay, N. E ve Tokdemir, G. Veritabanı Sistemleri Dersi: Teoriden Pratiğe. Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2010.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi