MYG118


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
MESLEKİ MATEMATİK MYG118 Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
42 42 3 4

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Cebirsel işlemlerin ve bu işlemleri kullanarak mantıksal muhakeme yapılmasının öğrencilere öğretilmesi
Dersin İçeriği Bu ders, bilgisayar programlama bölümüne uyumlu lineer denklem sistemleri, matrisler, koordinat sistemleri, temel trigonometri ve geometri uygulamaları içerir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Mesleğinde matrisler ve lineer denklem sistemleri ile ilgili uygulamalar yapmak. 2. Mesleğinde sayısal analiz ile ilgili uygulamalar yapmak 3. Mesleğinde geometri ile ilgili uygulamalar yapmak. 4. Mesleğinde trigonometri ile ilgili uygulamalar yapmak.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Analitik ve nümerik çözümler
2. Hafta Matris ve matris işlemleri
3. Hafta Hata analizi
4. Hafta Denklem sistemleri ve lineer denklem sistemlerinin nümerik yöntemlerle çözümü
5. Hafta Lineer denklem sistemlerinin nümerik yöntemlerle çözümü
6. Hafta Lineer denklem sistemlerinin nümerik yöntemlerle çözümü
7. Hafta Lineer denklem sistemlerinin nümerik yöntemlerle çözümü
8. Hafta Eğri uydurma yöntemleri
9. Hafta İnterpolasyon teknikleri
10. Hafta Çokgenler, açılar, çember ve dairede geometrik uygulamalar
11. Hafta Geometrik cisimler
12. Hafta Koordinat sistemleri
13. Hafta Koordinat sistemleri
14. Hafta Temel trigonometri ve trigonometrik fonksiyonlar
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Balcı, Sabahattin; “Meslek Yüksekokulları için Genel Matematik”. Ankara Üniversitesi, Çankırı Meslek Yüksekokulu Yayınları 7. Baskı, 2004. Ders notları.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

ÖÇ1

5

2

5

3

3

5

3

 

 

 

5

 

 

 

ÖÇ2

3

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

4

4

 

 

 

4

 

 

5

4

 

2

 

 

ÖÇ4

2

 

 

2

 

3

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek