ING201


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
MESLEKİ YABANCI DİL ING201 Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
42 0 42 3 3

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Bu dersi alacak öğrencilerin genel İngilizce dilbilgisine ve kelime bilgisine sahip olması gerekir.
Dersin Amacı Bu ders ile Bilgisayar Programcılığı alanındaki öğrencilere alanlarında ihtiyaç duyacakları terminoloji öğretmek amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Genel İngilizce dilbilgisi ile mesleki terimler
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Mesleki dilbilgisi ve kelime bilgisinde yeterlilik kazanmak.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Mesleki yabancı dil öğrenimine temel teşkil edecek genel İngilizce kelime ve dilbilgisine giriş
2. Hafta Genel İngilizce - Dilbilgisi tekrarı
3. Hafta Mesleki terim, kavram ve terminolojiye giriş
4. Hafta Program dilinde kullanılan belli başlı terimler -1
5. Hafta Program dilinde kullanılan belli başlı terimler -2
6. Hafta Quiz
7. Hafta Program dili hata mesajları
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Program dili hata mesajları
10. Hafta Program dili yardım dosyaları
11. Hafta Program dili yardım dosyaları
12. Hafta Program dilinde kullanılan terimler
13. Hafta Program dilinde kullanılan terimler & quiz 2
14. Hafta Dönem genel tekrarı
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi