MYP219


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
NESNE TABANLI PROGLAMLAMA I MYP219 Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
28 28 56 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencilere, nesneye yönelik programlamanın temel prensipleri ve C++ dili kullanılarak nesneye yönelik programlamanın nasıl yapıldığının öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Nesneye yönelik programlamanın temel prensiplerini ve nasıl uygulandığını C++ dili aracılığıyla öğretmeyi amaçlayan derstir
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Nesneye yönelik programlama temel prensipler 2. Kod blokları 3. Sınıf tanımı ve çok biçimlilik 4. Türetme ve sınıf hiyerarşisi 5. Nesneye yönelik programlama kavramlarının kullanılarak bir bütün uygulama geliştirebilme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Ders hakkında bilgilendirme
2. Hafta C dili ile genel programlama teknikleri
3. Hafta Pointerlar ve veri yapıları
4. Hafta Nesneye yönelik programlama temel kavramlar – 1.kısım
5. Hafta Nesneye yönelik programlama temel kavramlar – 2.kısım
6. Hafta C++ fonksiyonlar – 1.kısım
7. Hafta C++ fonksiyonlar – 2.kısım
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Sınıflar – 1.kısım
10. Hafta Sınıflar – 2.kısım
11. Hafta Kalıtım
12. Hafta Çok biçimlilik
13. Hafta Dosya işlemleri
14. Hafta Genel tekrar ve değerlendirme
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Çevrimiçi kaynaklar • https://www.tutorialspoint.com/cplusplus/ • http://www.cplusplus.com/ • Moodle ders sunumları
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi