MYP214


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Veritabanı II MYP214 Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
28 28 56 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Mesleki
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencinin, veritabanı ve sunucularını yönetme ile ilgili yeterliliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Veritabanını kurmak 2. Temel tablo işlemleri yapmak 3. İleri tablo işlemleri yapmak 4. Veritabanı sunucusunu yönetmek
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Endüstri standardı en az iki farklı üreticinin sunucu yazılımını kurmak
2. Hafta Veritabanı yönetim panelini kurmak, Veritabanı oluşturmak ve kullanıcıları tanımlamak
3. Hafta Veritabanı oluşturmak ve kullanıcıları tanımlamak, Tabloları tanımlamak ve diyagram yönetmek
4. Hafta Tabloları tanımlamak ve diyagram yönetmek, Veri aktarma işlemleri yapmak
5. Hafta Veri aktarma işlemleri yapmak, Var olan veritabanından yeni veritabanı oluşturmak
6. Hafta Var olan veritabanından yeni veritabanı oluşturmak, Görünüm, tetikleyici, altprogramlar ve indeksleri düzenlemek
7. Hafta Görünüm, tetikleyici, altprogramlar ve indeksleri düzenlemek
8. Hafta Görünüm, tetikleyici, altprogramlar ve indeksleri düzenlemek, Kullanıcı rollerini, kullanıcı tanımlı veri tiplerini düzenlemek
9. Hafta Kullanıcı rollerini, kullanıcı tanımlı veri tiplerini düzenlemek
10. Hafta Kural ve varsayılan değerleri düzenlemek
11. Hafta Kural ve varsayılan değerleri düzenlemek, Veri çoğaltma işlemleri ve bakım planı yapmak
12. Hafta Veri çoğaltma işlemleri ve bakım planı yapmak
13. Hafta Performans analizi ve iyileştirmeleri yapmak
14. Hafta Performans analizi ve iyileştirmeleri yapmak
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Ünal Yarımağan, Veri Tabanı Sistemleri, Akademi Yayınevi, 2010. Mannino, Michael V, Database Design, Application Development and Administration, McGraw-Hill, 2007. Connolly, T.M. and Begg, C.E. Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation, and Management, addison-Wesley, 2005. A. Silberschatz, H.F. Korth ve S. Sudarshan. Database Systems Concepts 6th Edition. McGraw Hill, 2010. Elmasri and Navathe, Fundamentals of Database Systems, Sixth Edition, Pearson Education, 2010 Raghu Ramakrishnan and Johannes Gehrke, “Database Management Systems”, Third Edition, McGraw-Hill, 2002. Oracle 12g Administration Fundamentals I & II ve Oracle ile ilgili bütün açık kaynaklar. Çağıltay, N. E ve Tokdemir, G. Veritabanı Sistemleri Dersi: Teoriden Pratiğe. Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2010.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi