MYT121


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
AĞ TEMELLERİ MYT121 Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
28 28 97 153 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Mesleki
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bilgisayar ağlarının çalışma prensipleri anlatılmaktadır.
Dersin İçeriği Bu derste ağ işlemlerinin yapılması ile ilgili yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler aşağıdaki konularda kazanım sahibi olurlar; 1. Ağ elemanlarını, ağ türlerini ve ağ topolojilerini tanımlamak, 2. OSI referans modeli ve katmanları hakkında bilgi sahibi olmak, 3. Ağ cihazları, ağ adresleme konularını kavramak, 4. Ağda paylaşım ve güvenlik konularını açıklamak, 5. Ağ çevre birimleri hakkında bilgi sahibi olmak,
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Bilgisayar ağlarına giriş ve terminoloji
2. Hafta Ağ türleri
3. Hafta Ağ topolojileri
4. Hafta OSI Referans Modeli ve katmanları
5. Hafta Ağ cihazları
6. Hafta Ağ kabloları
7. Hafta İnternet protokolü
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Ağ adresleme
10. Hafta Ağ çevre birimleri
11. Hafta Ağda paylaşım ve güvenlik
12. Hafta Ağda paylaşım ve güvenlik 2
13. Hafta Kablosuz ve Mobil Ağlar
14. Hafta Genel tekrar ve değerlendirme
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 30
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) 10
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Çevrimiçi kaynaklar • Google Classroom ders sunumları • Elektronik Kitaplar: CCNA, Cisco Press
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi