MYP111


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Programlama Temelleri MYP111 Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
28 28 56 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencinin, programlama temelleri ile ilgili yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Bu amaçla C programlama dili kullanılmıştır. Bu derste verilen konular sıra ile takip edilmeli ve konularla ilgili program yazarak problem çözme yeteneği geliştirilmelidir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Programcılığa giriş yapmak 2. Kodlama öncesi program akışını tasarlamak 3. Kontrol deyimlerini kullanmak 4. Dizi işlemleri yapmak 5. Alt programlarla çalışmak 6. Dosyalama işlemleri yapmak
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Genel Kavramlar I
2. Hafta C Dilinin Temelleri
3. Hafta Atama ve Girdi/Çıktı Komutları
4. Hafta Seçme Komutları
5. Hafta Döngü Komutları
6. Hafta Fonksiyonlar
7. Hafta Göstergeler
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Diziler
10. Hafta Dizgiler
11. Hafta Yapılar ve Birleşimler
12. Hafta Metin Dosyaları
13. Hafta Üst Düzey Konular
14. Hafta Final Sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) Ara Sınav / Final’in %20’si
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Çağıltay N.E., Selbes F.C., Tokdemir G., Turhan Ç., C Dersi: Programlamaya Giriş, Ankara, Türkiye, 2010, (www.cdersi.com), Seçkin Yayıncılık, ISBN-978-9944-62-337-7. Selbes, C. F, Tokdemir, G, Turhan, C, Cagiltay, N.E. C Dersi Çözümlü Problem Kitabı, Türkiye, 2008, (www.cdersi.com), Seçkin Yayıncılık, ISBN-978-9944-0380-0-3
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi