ADA219


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Adalet Kalem Mevzuatı ve İşlemleri ADA219 Adalet Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
2 2 3

Ders Sorumluları Öğr. Gör. Mustafa COŞLU
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Adalet kalem mevzuatı ve işlemleri dersinde ülkemiz adli yargı düzenindeki resmi yazı, yazışma ve kayıt tutma esasları ile kalem hizmetlerine ilişkin mevzuatın öğrenilmesi amaçlanmaktadır.Bu kapsamda yine adalet memurları, adalet memurlarının görevleri ve kalem işlerinin genel yönetimi konularında bilgiler aktarılmaktadır.
Dersin İçeriği Bu derste; Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Cumhuriyet Başsavcılıkları İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik, maddeler halinde ele alınacak, ayrıca Cezaevi personelleri ile İcra Müdürlükleri de kısaca anlatılacaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersin alınması ile, okul sonrasında mesleğe başlayan öğrenciler, mahkeme ve savcılık kalemlerinin işleyişi, kalemin genel düzeni, çalışma usulleri, kalem çalışanlarının görev ve sorumlulukları ile yönetmelik gereği görevlerini öğrenecek ve daha iyi anlama imkanı bulacaktır.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Kalem yönetmeliğinin amacı, kapsamı, dayanak ve tanımlar Bu derste; Yönetmeliğin amacı, neleri kapsadığı, dayanak kanun, yönetmelikte geçen tanımlar, uyapın kullanılması, Hakim ve savcı adayları ile avukat stajyerlerinin yazı işleri hizmetlerinde çalıştırılması, danışma masası hizmetleri anlatılacaktır.
2. Hafta Bölge Adliye Mahkemeleri İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinde Müdürlükler ile görevleri, Bölge Adliye Başkanlığı Yazı İşleri Hizmetleri Bu derste; İdari işler, Bilgi İşlem ve Yazı İşleri Müdürlük hizmetlerinin yürütülmesi, görevleri, iş bölümü ve uzman personel görevlendirilmesi, Başkanlar kurulunda tutulacak kayıtlar anlatılacaktır.
3. Hafta Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ceza Daireleri Yazı İşleri Hizmetleri Bu derste; Başsavcılıkta tutulacak kayıtlar (esas kaydı, tebliğname kaydı v.s), Ceza Mahkemelerinde tutulacak kayıtlar, davaların ayrılması, birleştirilmesi, devir işlemler, kanun yoluna başvurma v.s. işlemleri anlatılacaktır.
4. Hafta Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Daireleri Yazı İşleri Hizmetleri Bu derste; Hukuk dairelerinde tutulacak kayıtlar ayrıntılı olarak anlatılacak, kanun yollarına başvurulması halinde yapılacak işlemler anlatılacaktır
5. Hafta Bölge Adliye Mahkemesi Adalet Komisyonu Yazı İşleri Hizmetleri Bu derste; Komisyonda tutulması gereken kayıtlar, Komisyonun oluşumu ve görevleri, toplanması, görüşme usulü, oylama ve karar, kararda bulunacak hususlar anlatılacaktır
6. Hafta Ortak tutulacak kayıtlar Bu derste; Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığı, Daireler, Cumhuriyet Başsavcılığı ile komisyonlarda tutulacak ortak kayıtlar, ön büro işlemleri, Cumhuriyet Başsavcılığı bölümleri, C. Başsavcılığı, Ceza ve Hukuk dairelerinde dosyaların tevzisi anlatılacaktır.
7. Hafta ARA SINAV
8. Hafta Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Adli Yargı İlk Derece Ceza Mahkemeleri ve Hakimlikleri Yazı İşleri Hizmetleri 1. Bölüm: Müdürlük Bu derste; Yazı İşleri Hizmetlerinin yürütülmesi, Yazı İşleri Müdürünün görev ve sorumlulukları, Zabıt Katibinin görev ve sorumlulukları, Mübaşirin görev ve sorumlulukları, hizmetlinin görevleri, kalemde iş bölümü, C. Başsavcılığında tutulacak kayıtlar anlatılacaktır
9. Hafta Ceza Mahkemeleri ve Hakimlikleri Yazı İşleri Hizmetleri Bu derste; Ceza Mahkemelerinde tutulacak kayıtlar ayrıntılı olarak anlatılacak, gelen işlerin tevzisi, ön büro işlemleri kanun yollarına başvurulması halinde yapılacak işlemler anlatılacaktır
10. Hafta Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri Hukuk Mahkemeleri Yazı İşleri Hizmetleri Bu derste; Yazı İşleri Hizmetlerinin yürütülmesi, Yazı İşleri Müdürünün görev ve sorumlulukları, Zabıt Katibinin görev ve sorumlulukları, Mübaşirin görev ve sorumlulukları, hizmetlinin görevleri, kalemde iş bölümü, C. Başsavcılığında tutulacak kayıtlar anlatılacaktır
11. Hafta Hukuk Mahkemeleri Yazı İşleri Hizmetleri Bu derste; basit yargılama usulünde dava ve cevap dilekçesinin verilmesi, dava ve işlerin tevzisi, tensip ve ön inceleme tutanağı (örnek verilecek) dosyaların incelenmesi ve örnek alma, dizi ve duruşma listesi içerikleri kayıtlar anlatılacaktır.
12. Hafta Hukuk Mahkemeleri Yazı İşleri Hizmetleri (devam) Bu derste; harç, gider avansı ve delil avansının ödenmesi, harçların ve para cezalarının tahsili, yargılama giderlerinin iadesi, (makbuz örnekleri gösterilecek) kanun yoluna başvuru işlemleri, tebligat işlemleri, tanıkların çağrılması, hükmün korunması, ilam suretlerinin verilmesi, kesinleşme kaydı, teminatların iadesi konuları anlatılacaktır
13. Hafta Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Çalışma usul ve esasları ile icra daireleri hizmetleri Bu derste; komisyonun oluşumu, görevleri, toplanması, karar verme ve çalışma usulleri ile kısaca icra dairelerinin kuruluşu, çalışanlar ve görevleri anlatılacaktır
14. Hafta Final Sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi