ADA112


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Muhasebe II ADA112 Adalet Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
14*2 28 2 3

Ders Sorumluları Dr.Öğr.Üyesi Ayşe Nilgün ERTUĞRUL
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bilanço hesaplarının işleyişlerini öğrenebilme, bilanço ve gelir tablosu hesaplarının ilişkisini kavrayabilme, yevmiye, defteri kebir ve yardımcı defter kayıtlarını yapabilme, bilanço ve gelir tablosu düzenleyebilme bilgi ve becerisini edindirmeyi amaçlayan bir derstir.
Dersin İçeriği İşletmelerin mali işlemlerini kaydeden, sınıflandıran, özetleyen ve raporlayan bir derstir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) - Mevzuatta ve muhasebe literatüründe yer alan esasları açıklayabilme - Bilanço ve gelir tablosu hesaplarının dönem içi ve kısmen dönem sonu kayıtlarını yapabilme - Mizan, gelir tablosu ve bilanço düzenleyebilme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Hazır değerler-Menkul Kıymetler-Ticari alacaklar
2. Hafta Stoklar tanımı ve kapsamı-Stok hareketlerinde KDV hesapları
3. Hafta Stokların izlenmesinde kullanılan yöntemler
4. Hafta Stok hesapları-Gelir tablosu ilişkileri
5. Hafta Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları
6. Hafta KDV hesaplarının işleyişi
7. Hafta Mali duran varlıklar
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Amortisman işlemleri
10. Hafta Maddi olmayan duran varlıklar
11. Hafta Mali ve ticari borçlar
12. Hafta Uzun vadeli yabancı kaynak hesapları
13. Hafta Öz kaynak hesapları
14. Hafta Genel uygulamalar
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Genel Muhasebe Kitapları, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY-1

PY-2

PY-3

PY-4

PY-5

PY-6

PY-7

PY-8

PY-9

PY-10

PY-11

PY-12

ÖÇ-1

 

 

 

 

 

 

   3

 

 

 

    3

    3

ÖÇ-2

 

 

 

 

 

 

   3

 

 

 

    3

    3

ÖÇ-3

 

 

 

 

 

 

   3

 

 

 

    3

    3