TIP523


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
ANESTEZİYOLOJİ ve REANİMASYON TIP523 Tıp Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
09
(Güz)
21 30 - - 39 90 2 3

Ders Sorumluları Prof.Dr.A.Hikmet SÜER([email protected]), Prof.Dr.Filiz TÜZÜNER([email protected]) Doç.Dr.Züleyha KAZAK BENGİSUN([email protected]), Yrd.Doç.Dr.Perihan EKMEKÇİ([email protected])
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin ön koşulu bulunmamaktadır
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Anesteziyoloji ve Reanimasyon biliminin teorik ve pratik uygulamalarla bir staj eğitimi olarak tanıtılması
Dersin İçeriği Hastanın havayolu korunması, entübasyon, anestezi öncesi ve sonrasında takip ve değerlendirilmesi, mekanik ventilasyon, anestezide kullanılan ilaç ve yöntemler (rejyonel, genel anestezi vb), ilk yardım uygulaması, temel ve ileri yaşam desteği, sepsis ve şok, ağrı fizyolojisi ve tedavisi, yoğun bakımda hastanın değerlendirilmesi ve tedavisi, zehirlenmeler, asit-baz dengesinin kavranması
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin ders sonunda elde edeceği kazanımlar şunlardır (öğrenim çıktıları madde sayısı bölümün içeriği ve isteğine bağlı olarak değişebilir.) ÖÇ1- Hastanın anestezi öncesi ve sonrasında değerlendirilmesi ve riskinin belirlenmesi ÖÇ2- Temel Yaşam Desteği algoritmasını öğrenme ve uygulayabilme ÖÇ3- İleri Yaşam Desteği algoritmasını öğrenme ve uygulayabilme ÖÇ4- Hava yolu açma ve güvenceye alma becerisini kazanma ÖÇ5- Orotrakeal ve nazotrakeal entübasyon yapabilme ÖÇ6- Venöz kanülasyon yapabilme ÖÇ7- Anestezi indüksiyonu ve idamesinde kullanılan ilaçları tanıma ve kullanabilme ÖÇ8- Mekanik ventilasyon uygulaması becerisi kazanabilme ÖÇ9- Yoğun bakım ünitesinde hasta takibi konusunda beceri sahibi olma
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Anestezi Tarihçesi Anestezi ve Teorileri Anestezi Pratiği: Anestezi Cihazı, Aspiratör, Medikal gaz ve Vakum Sistemleri
2. Hafta Preoperatif Anestezi Riskinin Belirlenmesi, Preoperatif Hazırlık ve Premedikasyon Anestezi Sırasında Görülen Komplikasyonlar Anestezi Pratiği: :Hasta Monitörizasyonu, Damar yolu açılması, Serum hazırlanması
3. Hafta Şok tipleri ve Tedavisi Sepsis, SIRS, MODS Anestezi Pratiği: Maket üzerinde resusitasyon, entübasyon
4. Hafta Monitörizasyon Intraoperatif Sıvı Replasmanı
5. Hafta Genel Anestezikler, İntravenöz Anestezikler Postoperatif Solunum Komplikasyonları Malign Hipertermi
6. Hafta Kan Transfüzyonu Ağrı Fizyolojisi ve Tedavi İlkeleri
7. Hafta Mekanik Ventilasyon ve Weaning Akut Solunum Yetmezliği ve Tedavisi Asit-Baz Dengesi
8. Hafta Kan Gazı Yorumlanması Rejyonel Anestezi
9. Hafta Havayolu Değerlendirmesi ve Sağlanması CPR
10. Hafta Kas Gevşeticiler Anestezide Kullanılan Diğer İlaçlar
11. Hafta Lokal Anestezikler
12. Hafta Çeşitli Acil Durumlarda Yaklaşım Zehirlenmeler
13. Hafta Ameliyathanede kullanılan ilaçların tanıtılması ve hazırlanması
14. Hafta Travmalı Hastalarda Acil Yaklaşım
15. Hafta
16. Hafta
17. Hafta
18. Hafta
19. Hafta
20. Hafta
21. Hafta
22. Hafta
23. Hafta
24. Hafta
25. Hafta
26. Hafta
27. Hafta
28. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%)
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 100
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1. Klinik Anestezi, Logos Yayıncılık, Kayhan Z. 2. Clinical Anesthesia, Lange books, Morgan GE, Mikail MS, Murray MJ 3. Miller's Anesthesia, Churchill Livingstone, Miller RD, Eriksson LI, Young WL
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15

PY16

PY17

ÖÇ1

5

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ5

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ6

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ7

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ8

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

ÖÇ9

 

5