TIP521


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Göğüs Cerrahisi TIP521 Tıp Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
09
(Güz)
15 6 10 30 1 1

Ders Sorumluları Prof.Dr.Çoskun İkizler, Prof.Dr. Serdar HAN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dönem 4’ün tüm derslerini başarı ile tamamlanmış olması.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Göğüs cerrahisi anabilim dalı kapsamında klinik özelliklerin (semptom ve bulguları), tanı, ayırıcı tanı ve tedavilerin öğrenilmesi ve göğüs cerrahisi hastası değerelendirme becerisinin kazandırılması
Dersin İçeriği Göğüs cerrahisi alanında, teorik dersler, klinik çalışmalar (pratik) ile gerçekleştirilen staj eğitimi
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Öykü alma ve toraks muayenenin gerçekleştirilmesi 2. Öykü ve fizik muayene bilgileri ile sorun / ayırıcı tanı listelerinin hazırlanması 3. Mevcut sorun / ayırıcı tanı listelerine yönelik tanısal test ve tedavi planlarının çizilmesi 4. Acil göğüs cerrahisi danışmanlık gereksinimi olan hastayı tanıma ve konsulte etme becerisinin kazanılması
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Toraksın Cerrahi Anatomisi ve Fizyolojisi Göğüs Travmaları Akciğer kanserinde cerrahi tedavi Özofagus kanserlerinde cerrahi tedavi Mediasten tümörlerinde cerrahi tedavi
2. Hafta Toraks Duvarı tümörlerinde cerrahi tedavi Akciğer kist hidatik cerrahisi Bronşektazi cerrahisi Plevral effüzyon ve ampiyem Toraks duvarı deformiteleri- pektus ekskavatum Toraks duvarı deformiteleri- pektus karinatum Videotorakoskopik yaklaşımlar
3. Hafta Robotik cerrahi Akciğerin konjenital malformasyonları ve cerrahi tedavileri Yabancı cisim aspirasyonları Spontan pnömotoraks Göğüs tüpü
4. Hafta
5. Hafta
6. Hafta
7. Hafta
8. Hafta
9. Hafta
10. Hafta
11. Hafta
12. Hafta
13. Hafta
14. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi