TIP515


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
KARDİYOVASKÜLER CERRAHİ TIP515 Tıp Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
9 16 - - - 5 30 1 1

Ders Sorumluları Prof. Dr. C. İKİZLER Prof. Dr. T. TEZCANER Yrd. Doç. Dr. O. MOLDİBİ
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Erişkin ve Doğumsal Kalp Hastalıklarının Cerrahi Tedavisi
Dersin İçeriği Erişkin Kalp,Erişkin Damar ve Çocuk Kalp Anomalileri
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin ders sonunda elde edeceği kazanımlar şunlardır (öğrenim çıktıları madde sayısı bölümün içeriği ve isteğine bağlı olarak değişebilir.) ÖÇ1-Periferik Damar Hastalıklarını Tanır. ÖÇ2-Romatizmal Kalp Hastalıklarını Tanır ÖÇ3-Doğumsal Kalp Hastalıklarını Tanır ÖÇ4-Cerrahi Tedavilerini Öğrenir ÖÇ5- ÖÇ6- ÖÇ7-
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Koroner Arter Hastalıkları ve Cerrahi Tedavileri
2. Hafta Kalp Cerrahisinin Tarihçesi, Ekstrakorporeal Dolaşım
3. Hafta Doğumsal Asiyanotik Kalp Hastalıklarının Cerrahi Tedavisi
4. Hafta Periferik Arter Hastalıkları ve Cerrahi Tedavileri
5. Hafta Venöz Sistem Hastalıkları ve Cerrahi Tedavileri
6. Hafta Lenfatik Sistem Hastalıkları ve Cerrahi Tedavileri
7. Hafta Doğumsal Siyanotik Kalp Hastalıklarının Cerrahi Tedavisi
8. Hafta Kalp Kapak Hastalıklarının Cerrahi Tedavisi
9. Hafta Aort Hastalıkları ve Cerrahi Tedavileri
10. Hafta
11. Hafta
12. Hafta
13. Hafta
14. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Öğrenciler İçin özel hazırlanmış notlar vegörsel materyeller . The Heart : William Hurst
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15

PY16

PY17

ÖÇ1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ÖÇ4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ7