TIP507


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
KBB HASTALIKLARI TIP507 Tıp Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
09
(Güz)
47 6 65 118 3 5

Ders Sorumluları Prof. Dr. Sinan Kocatürk Prof. Dr. Sefa Kaya. Prof. Dr. Ş Halit Akmansu Yrd. Doç. Dr. G. Kaan Beriat
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Öğrencinin yüksek lisans eğitimi sonrasında ve meslek hayatı süresince KBB hastalıkları ile ilgili klinik uygulamalarda zorluk çekmemesini sağlamaktır. KBB hastalıkları ile sistemik hastalıkların ilişkisi ve gerek sistemik hastalıkların tedavisi sırasında karşılaşılan KBB hastalıklarının ve KBB hastalıkları tedavilerinin sistemik bulgulara olan etkileri konusunda bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Bu dersler kapsamında öğrenci kulak burun boğaz hastalıkları ile temel bilgiye ve pratik uygulama becerisine sahip olur.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu ders ile öğrencinin temel KBB hastalıkları, takip ve tedavisi, ve bunların sistemik hastalıklar ve bulgularla ilişkisi konularında yeterli bilgi birikimi ve donanımı kazanması amaçlanmıştır.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Vertigo ve ilgili Hastalıklar (T) Akut Otitlet ve Tedavisi Akut otitis media –Seroz otitus radia (T)
2. Hafta Hasta Dosya Doldurulması ,Kulak burun boğaz hastalıklarında anamnez ve hasta tetkiki (U)
3. Hafta İletim tipi işitme fizyolojisi (T)
4. Hafta Baş-Boyun Radyolojisi (T)
5. Hafta KBB Hastalıklarında Fizik Muayene Yöntemleri (U) İşitmenin Değerlendirilmesi (T)
6. Hafta Kronik Otitler (T)
7. Hafta SN tip işitme fizyojisi (T)
8. Hafta Dış Kulak Yolu Hastalıkları (T)
9. Hafta Odyolojik çalışma (U)
10. Hafta İşitme Cihazları ve Koklear İmplantlar (T) Otoskleroz (T) Meniere Hastalığı (T)
11. Hafta Alleisi ve İmmünoloji (T)
12. Hafta Koku ve Tad (T)
13. Hafta Ani işitme Kayıpları (T)
14. Hafta Otojen Komplikasyonları (Akut – kronik Otit Komplikasyonları ) (T)
15. Hafta Burun Anatomisi ve Fizyolojisi (T)
16. Hafta Tiroid ve Paratiroid tm’laeri (T)
17. Hafta Odyolojik çalışma (U)
18. Hafta Temponel Kemik Travmaları (T)
19. Hafta Otoloringoloji Anestezisi (T)
20. Hafta Otoloringolojide Farmakoloji (T)
21. Hafta Rinosinüzitler (Rinit-Sinüzitler ve Komplikasyonları) (T)
22. Hafta Alerjik Rinit – Vazomator Rinit ve Ted.
23. Hafta Burun ve Deformitleri ,Maksilla Fosyal Travma (Kırıklar) episteksis (T)
24. Hafta Burun ve Deformitleri ,Maksilla Fosyal Travma (Kırıklar) episteksis (T)
25. Hafta AIDS ve Otoloringolgik Bulgular (T)
26. Hafta Burun ve ve Paranasilsinüs tümörleri (T) Narafenks Kanseri
27. Hafta KBB’de Kullanılan (T)
28. Hafta Aletlerin Tanıtılması (U)
29. Hafta No-zal Travma (T)
30. Hafta Otoloringolojide Antimikrobial Tadavi (T) Dil Hastalıkları (T)
31. Hafta Larenks Tümörleri (T)
32. Hafta Larenks infeksiyonları ve non-infeksiyöz hastalıkları (T) Larenks anatomi – Fizyolojisi Ses Kısıklığı – Larenks Paralizileri , (T) Tükrük Bezi Hastalıkları (Sioyadenıtis – sielolitiozis) (T)
33. Hafta Trakeostomi (T) Temperomodıbular Eklem Hastalıkları (T)
34. Hafta Ses Kısıklığı (T) Sleep Apne sendromu (T) Boyun Kitleri ve Ayırıcı Tanısı (T)
35. Hafta Trkeotomi (T) Tükrük Bezi tm’leri (T) Ağız ve farenks İnfeksiyonları (Tansil,adenoid frenjitler vs) (T) KBB’de postoperatif bakım (U)
36. Hafta Baş-Boyun Vasküler tm’leri (T) KBB’de aciller (T)
37. Hafta Derin Boyun Enfeksiyonları (T) Oral kavite tümörleri (dudak ,dil vs) (T)
38. Hafta Özafagus tm’leri (Otoloringolojik açıdan) (T) Fasiyel paralizi ve tedavisi (T)
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Kulak Burun Boğaz Hastalıklarına ait sayısız ana kaynaktan yararlanılmaktadır.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi