TIP505


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM DERSİ TIP505 Tıp Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
09
(Güz)
54 56 250 360 6 12

Ders Sorumluları Prof.Dr.Recai Pabuçcu , Prof.Dr.Sevim Dinçer Cengiz ,Doç.Dr.Aygül Demirol ,Yrd.Doç.Dr.Cemil Kaya
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dönem 4 ün tüm derslerinin tamamlanmış olması
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu ders ile; obstetri, jinekoloji, üreme tıbbı ve jinekolojik onkoloji alanlarında, fizyolojik ve patolojik durumların değerlendirilmesi ve yönetimi konusunda gerekli bilgi ve becerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Anamnez alma ve obstetrik-jinekolojik muayene esasları Normal gebelik ve doğum yönetimi Riskli gebelikler ve komplike doğum Benign jinekolojik hastalıklar ve yönetimi (Medikal ve Cerrahi) Ürojinekolojik sorunlar ve yönetimleri Jinekolojide enfeksiyöz patolojiler ve tedavileri Kadın infertilitesine yaklaşım ve tedavi modaliteleri Kadın infertiltesine neden olabilen etyolojiler ve yönetimleri Jinekolojik premalign ve malign hastalıklar ve bu hastalıkların yönetimi
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin ders sonunda elde edeceği kazanımlar şunlardır (öğrenim çıktıları madde sayısı bölümün içeriği ve isteğine bağlı olarak değişebilir.) ÖÇ1- Normal gebeliğin takibi ve doğum konusunda temel düzeyde bilgi sahibi olmak ÖÇ2- Riskli gebeliklerin takibi ve komplike doğumların yönetimi konusunda teorik bilgi sahibi olmak ÖÇ3- Benign jinekolojik sorunlar ve yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak ÖÇ4- Jinekolojik maligniteler ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak ÖÇ5- Kadın infertilitesine yaklaşım hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olmak ÖÇ6- Kadın İnfertilitesinin yönetimi konusunda teorik düzeyde bilgi sahibi olmak ÖÇ7- Jinekolojik enfeksiyonlara yaklaşım konusunda bilgi sahibi olmak
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Normal doğum Distosi Abortuslar Birinci trimester kanamaları Toksoplazma Preeklampsi-Eklampsi Operatif Doğum Plasentanın oluşumu Rh-Rh uygunsuzluğu Perinatal enfeksiyon EMR Preterm eylem
2. Hafta Çoğul gebelikler IUGR, Doppler Gebelik ve DM Prenatal tarama testleri Postpartum kanamalar Makat Doğum Defleksiyon gelişler Plasenta previa, Plasenta dekolmanı
3. Hafta Endometriozis Ektopik gebelik Menopoz Pediatrik ve Adolesan Jinekolojisi Myomlar Pelvik relaksasyon Üriner İnkontinans Kontrasepsiyon PID
4. Hafta İnfertilite tanı ve tedavileri Menstruel siklus Nöroendokrinoloji Ovulasyon İndüksiyonu
5. Hafta PCOS PCOS ve ovulasyon indüksiyonu OHSS Puberte
6. Hafta Over tümörleri Vulva-Vajen Tümörleri Gestasyonel Trofoblastik Neoplaziler Uterin Tümörler İntraepitelial neoplaziler Serviks kanseri
7. Hafta
8. Hafta
9. Hafta
10. Hafta
11. Hafta
12. Hafta
13. Hafta
14. Hafta
15. Hafta
16. Hafta
17. Hafta
18. Hafta
19. Hafta
20. Hafta
21. Hafta
22. Hafta
23. Hafta
24. Hafta
25. Hafta
26. Hafta
27. Hafta
28. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1- Williams Obstetrik 2- Gabbe Obstetrik 3- Operative Delivery 4- Williams Jinekoloji 5- Disaia Jinekolojik Onkoloji
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15

PY16

PY17

ÖÇ1

 

 

 

 

4

5

4

4

5

4

 

 

 

 

 

5

4

ÖÇ2

 

4

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

ÖÇ3

 

5

 

 

 

 

 

4

4

 

4

 

 

 

 

 

 

ÖÇ4

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

5

 

 

3

 

 

 

ÖÇ5

4

 

4

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

4

 

5

 

ÖÇ6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

3

ÖÇ7

 

 

 

4

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5