TIP417


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
GÖĞÜS HASTALIKLARI TIP417 Tıp Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
07
(Güz)
48 25 2 15 90 3 3

Ders Sorumluları Prof. Dr. Meral Gülhan, Doç. Dr. Eylem Akpınar, Yrd.Doç.Dr.Nalan Ogan
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dönem 3’ün tüm dersleri ile birlikte “Klinik Bilimlere Giriş” dersinin başarı ile tamamlanmış olması.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Göğüs hastalıkları alanında teorik dersler, klinik çalışmalar (pratik), literatür ve olgu sunumları ile gerçekleştirilen Staj Eğitimi.
Dersin İçeriği Dönem 3’de alınan Temel Tıp Bilimleri ve Klinik Tıp Bilimleri dersleri kapsamında ağırlıklı olarak etiyopatogenezleri ve fizyopatolojileri üzerinde durulan Göğüs Hastalıkları sorunlarının, klinik özellikleri (semptom ve bulguları), tanı, ayırıcı tanı ve tedavileri ile ilgili temel bilgi ve becerilerin kazandırılması.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Öykü alma ve fizik muayenenin gerçekleştirilmesi (fizik muayene sırasında ihtiyaç duyulan steteskop, sfingmomanometre gibi enstrümanların kullanma becerilerinin kazanılması), 2. Öykü ve fizik muayene bilgileri ile sorun / ayırıcı tanı listelerinin hazırlanması, 3. Mevcut sorun / ayırıcı tanı listelerine yönelik tanısal test ve tedavi planlarının çizilmesi, 4. Hasta sunumu gerçekleştirilmesi, 5. Acil Göğüs Hastalıkları sorunları ile sık rastlanan Göğüs Hastalıkları sorunlarının tanı ve tedavilerinin gerçekleştirilmesi, 6. Torasentez hazırlık süreci ve yapılması, 7. Arter kan gazı alınması ile ilgili hazırlık süreci ve arter kan gazı alınması, 8. Fiberoptik bronkoskopi hazırlık süreci ve gerçekleştirilmesi ile ilgili prensiplerin öğrenilmesi 9. Araştırma yazılarının “Kanıta Dayalı Tıp” bakış açısı ile değerlendirilmesi, 10. Araştırma yazılarının sunulması
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dispneli,öksüren,hemoptizili,göğüs ağrısı olan hastaya yaklaşım Solunum sistemi muayenesi 1-2 Solunum sistemi radyolojisi 1-2 Göğüs hastalıklarında endoskopi 1-2 Solunum fonksiyon testleri ve kan gazı 1-2 Pnömoni 1-2 Bronşektazi Akciğer absesi Pulmoner tüberküloz 1-2 Ekstrapulmoner tüberküloz Akciğer kanseri 1,2 Soliter pulmoner nodül Plöreziler 1-2 Pnömotoraks Diğer plevra hastalıkları Yüksek irtifa ve dekompresyon hastalıkları
2. Hafta Pulmoner emboli 1-2 Suda boğulma Uykuya bağlı solunum bozukluklarına yaklaşım Toksik gaz inhalasyonu Solunum yetmezliği 1-2 Akut respiratuar distres sendromu Difüz parankimal akciğer hastalıklarına yaklaşım İdyopatik interstisiyel pnömoniler Eozinofilik akciğer hastalıkları Sarkoidoz ve diğer granülomatöz akciğer hastalıkları Sistemik hastalıklar ve akciğer Mesleksel ve çevresel akciğer hastalıkları FİNAL SINAVI
3. Hafta
4. Hafta
5. Hafta
6. Hafta
7. Hafta
8. Hafta
9. Hafta
10. Hafta
11. Hafta
12. Hafta
13. Hafta
14. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%)
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%) 40
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1. Fishman’s Pulmonary Diseases and Disorders, Fourth Edition, Volume 1-2,2009. 2. Synopsis of Diseases of the Chest, Üçüncü Baskı, Çeviri editörü: Haluk Türktaş, Güneş kitabevi 2006. 3. Solunum sistemi radyolojisi, Üçüncü baskı, Emine Osma, Nobel Kitabevi 2007. 4. Global Initiative for Asthma 2009. 5. Global Initiative for Obstructive Lung Disease 2009. 6. Solunum yetmezliği ve mekanik ventilasyon, toraks kitapları sayı:9, Türk Toraks Derneği 2010. 7.Türk Toraks Derneği Pnömoni Rehberi 2009.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15

PY16

PY17

ÖÇ1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

ÖÇ2

1

5

3

1

1

4

2

4

2

4

3

2

1

1

1

1

2

ÖÇ3

1

1

1

1

2

3

5

5

2

3

2

1

2

1

1

1

2

ÖÇ4

1

1

1

2

2

4

3

3

2

5

2

1

1

1

3

1

2

ÖÇ5

1

2

1

2

3

   5

4

5

4

4

4

1

1

2

3

3

2

ÖÇ6

2

4

2

1

3

4

5

3

1

2

4

1

3

1

4

3

2

ÖÇ7

3

5

1

1

1

1

5

4

2

2

4

1

2

1

3

1

2

ÖÇ8

4

4

1

4

3

5

5

5

4

2

4

1

2

1

4

1

2

ÖÇ9

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

1

5

3

1

1

1

1

ÖÇ10

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

2

1

1

1

1