TIP415


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
ENFEKSİYON HASTALIKLARI TIP415 Tıp Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
07
(Güz)
29 15 6 6 62 118 4 4

Ders Sorumluları Prof.Dr.Emin Tekeli, Prof.Dr.Semra Tunçbilek
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Tıbbi Mikrobiyoloji ve Parazitoloji bilgisine sahip olmak
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Enfeksiyon Hastalıklarının etyoloji, epidemiyoloji, fizyopatoloji, klinik, laboratuar verileri ve tedavileri ile antimikrobik kemoterapötiklerin kullanım endikasyonları konusunda bilgi kazandırmak.
Dersin İçeriği Enfeksiyon hastalığı olan hastaya yaklaşım ve tedavi konusunda bilgi edinilmesi ile antimikrobik kemoterapötiklerin kullanım endikasyonlarının öğrenilmesi.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin ders sonunda elde edeceği kazanımlar şunlardır (öğrenim çıktıları madde sayısı bölümün içeriği ve isteğine bağlı olarak değişebilir.) ÖÇ1- Enfeksiyon hastalıklarının genel özelliklerini tanımlayabilir. ÖÇ2- Enfeksiyon hastalıklarının ayırıcı tanısında uygun laboratuvar testlerini kullanabilir. ÖÇ3- Enfeksiyon hastalıklarından korunma yollarını sıralayabilir. ÖÇ4- Enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde antimikrobik kemoterapötikleri uygun endikasyonda kullanabilir. ÖÇ5- Enfeksiyon hastalıklarının acil müdahele gerektiren durumlarının önemini bilir. ÖÇ6- Hastaya yaklaşımda bilimsel ve etik değerlerin bilincinde olur.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Teorik: Enfeksiyon hastalıklarının genel özellikleri, Enfeksiyon hastalıklarının tedavi prensipleri, üst solunum yolu enfeksiyonları Pratik: Mikrobiyoloji laboratuarında yapılan tetkiklerin gözden geçirilmesi (3 saat) Teorik: Enfeksiyöz Mononükleoz, Kızamıkçık, Kızamık Pratik: Mikrobiyoloji laboratuarında mikroorganizmaların boyalı preparatlarda incelenmesi (3 saat) Teorik: Kolera, Dizanteriler İnteraktif: Ateşli hastaya yaklaşım Teorik: Besin zehirlenmeleri, Salmonella enfeksiyonları İnteraktif: SSS enfeksiyonlarına yaklaşım Teorik: Viral hepatitler (2 saat) Teorik: Antimikrobik kemoterapi (3 saat), Brusellozis
2. Hafta Teorik: SSS enfeksiyonları, Tetanoz İnteraktif: Bakteriyemi ve sepsisli hastaya yaklaşım Teorik: Sepsis, Sıtma İnteraktif: Genitoüriner sistem enfeksiyonlarına yaklaşım Teorik: Nedeni bilinmeyen ateş İnteraktif: Cerrahi enfeksiyonlara yaklaşım Teorik: Hastane enfeksiyonları,Toksoplazmozis Teorik: AIDS, Enfektif endokardit, Kuduz Teorik: Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar İnteraktif: Alt solunum yolu enfeksiyonlarına yaklaşım Teorik: Erişkinde bağışıklama, Şarbon, Gazlı gangren İnteraktif: Üst solunum yolu enfeksiyonlarına yaklaşım FİNAL SINAVI
3. Hafta
4. Hafta
5. Hafta
6. Hafta
7. Hafta
8. Hafta
9. Hafta
10. Hafta
11. Hafta
12. Hafta
13. Hafta
14. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%)
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%) 40
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1- Tekeli E, Altay G, Sözen TH, Meço O, Willke A, Balık İ, Kurt H, Çokca F. İnfeksiyon Hastalıkları. Antıp AŞ.Ankara-1999. 2- Bilgehan H. Klinik Mikrobiyoloji. Barış Yayınları, İzmir-2000. 3- Mandell GL, Benett JE, Doli R. Principles and Practice of Infectious Diseases. Seventh edition., Elsevier Inc. Philadelphia-2010. 4- Topçu AW, Söyletir G, Doğanay M. Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi. Nobel Tıp Kitapevi, Ankara-2008. 5- Kurt H, Gündeş S, Geyik MF. Enfeksiyon Hastalıkları. Nobel Tıp Kitapevi, Ankara-2013.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15

PY16

PY17

ÖÇ1

5

4

2

2

2

5

5

4

2

4

2

2

2

2

2

2

1

ÖÇ2

3

5

5

4

4

2

5

5

2

5

2

2

5

3

3

1

2

ÖÇ3

2

3

4

5

4

3

3

3

1

3

3

2

3

5

4

2

1

ÖÇ4

2

2

2

5

5

2

2

2

2

5

3

2

4

2

2

2

2

ÖÇ5

2

4

3

4

4

3

4

2

3

4

5

3

3

3

4

3

2

ÖÇ6

1

1

2

2

3

1

1

1

5

3

4

3

4

2

5

5

5