TIP517


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI (PSİKİYATRİ) TIP517 Tıp Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
09
(Güz)
43 47 30 120 4 4

Ders Sorumluları Prof. Dr. Salih BATTAL, Prof.Dr.Refia PALABIYIKOĞLU, Doç. Dr. Nurper ERBERK ÖZEN, Yrd.Doç.Dr.Esra YÜRÜMEZ
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Psikiyatrik Muayene, Belirti ve Bulgular, Tanı ve Sınıflandırma, Bozukluklar ve Tedavisinin Öğrenilmesi
Dersin İçeriği Psikiyatrik Muayene, Belirti ve Bulgular, Tanı ve Sınıflandırma, Bozukluklar ve Tedavisi
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin ders sonunda elde edeceği kazanımlar şunlardır: ÖÇ1-Psikiyatride hasta hekim ilşkisini öğrenme ÖÇ2-Psikiyatrik görüşme ilkelerini ve ruhsal muayeneyi öğrenme ÖÇ3-Psikiyatrik belirti ve bulguları öğrenme ÖÇ4-Psikiyatrik tanı ve sınıflandırma sistemlerini öğrenme ÖÇ5-Psikiyatrik bozuklukları öğrenme ÖÇ6-Psikiyatrik bozuklukların tedavisini öğrenme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Psikiyatrik Görüşme, Ruhsal Muayene Davranışın Nörobiyolojik Temelleri Organik Ruhsal Bozukluklar (deliryum, demans, amnestik bozukluk ve diğer bilişsel bozukluklar) Madde Kullanımına Bağlı Bozukluklar Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar Duygudurum Bozuklukları Anksiyete Bozuklukları Somatoform ve Disosiyatif Bozukluklar Konsültasyon-Liyazon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Bozukluklar Normal Uyku ve Uyku Bozuklukları Normal İnsan Cinselliği ve Cinsel İşlev Bozuklukları Yeme Bozuklukları Dürtü Kontrol Bozuklukları Uyum Bozuklukları Kişilik Bozuklukları
2. Hafta Psikiyatrik Aciller Psikofarmakoloji ve Somatik Tedaviler Ego İşlevleri ve Psikoterapiler Psikolojik Ölçme ve Değerlendirme Çocuk ve Ergen Normal Psikolojisi ve İşlevsel Bozukluklar Psikiyatri Yatan Hasta Kliniğinde Hasta Başı Eğitim
3. Hafta Psikiyatri Yatan Hasta Kliniğinde Hasta Başı Eğitim SINAV
4. Hafta
5. Hafta
6. Hafta
7. Hafta
8. Hafta
9. Hafta
10. Hafta
11. Hafta
12. Hafta
13. Hafta
14. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) -
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) -
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Sadock BJ, Sadock VA (Ed.s). Kaplan&Sadock's Comprehensive Textbook of Psychiatry, 8th ed. 2005, Lippincott Williams&Wilkins, Philadelphia.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY14

PY15

PY16

PY17

ÖÇ1

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

5

5

5

ÖÇ2

 

 

 

 

 

5

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

 

 

 

 

 

 

5

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ4

 

 

5

 

 

 

5

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ5

 

 

 

 

 

 

5

 

 

5

5

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ6

 

 

 

 

 

 

 

 

5

5

5

5