TIP407


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
DERMATOLOJİ TIP407 Tıp Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
07
(Güz)
40 28 4 2 10 84 4 3

Ders Sorumluları Doç.Dr.F.Gülru Erdoğan, Yrd.Doç.Dr.Özge Gündüz
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı 1. Allerjik ve non allerjik cilt hastalıklarının ayırımını yapabilmek. 2. Enfeksiyöz ajanlara bağlı gelişen cilt hastalıklarını ve bulaş şekillerini öğrenmek. 3. İlaç erupsiyonlarını en erken dönemde tanımak. 4. Giderek sıklığı artmakta olan cilt kanserlerinin risk faktörlerini, klinik özelliklerini bilmek. 5. Dermatolojik acillerde nasıl bir yol izleneceğini öğrenmek. 6. Dermatolojik hastalıkların enfeksiyöz, otoimmün, spesifik ve non spesifik inflamatuar alt gruplarının ayırıcı tanısı için gerekli tanı yöntemlerini öğrenmek.
Dersin İçeriği Bu staj kapsamında öğrenciye cilt, mukoza, saçlı deri ve tırnak hastalıkları ile alerjik reasiyonlar konularında teorik ve uygulamalı bilgi verilir. Bu hastalıkların etyoloji, klinik görünüm, ayırıcı tanı, tedavi yöntemleri ve hasta takip özellikleri örneklerle değerlendirilir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Anamnez ve dermatolojik muayenenin dermatolojik tanı koyma sürecinde önemini, farklarını ve benzerliklerini öğrenmek. 2. İç organ hastalıkları ile asosiye dermatolojik hastalık ve bulguları doğru tanımak ve değerlendirmek. 3. Dermatolojik acil durumları ve acil tedavilerini bilmek. 4. Çocuklarda, erişinlerde ve yaşlı hastalarda benzer bulguların ifade edebileceği farklı hastalıkları ve bunların ayırıcı tanısını yapabilmek. 5. Cilt, mukoza, saçlı deri ve tırnakta lokalize prekanseröz ve kanseröz lezyonları en erken dönemde tanımak. 6. Dermatolojik erken tanı ve tedavinin ileride gelişebilecek hangi komplikasyonları önleyebileceğini, bunların kontrol ve takip özelliklerini öğrenmek.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta 1. Mantar hastalıkları
2. Hafta 2. Viral enfeksiyonlar
3. Hafta 3. Bakteriel hastalıklar
4. Hafta 4. Parasitik hastalıklar
5. Hafta 5. Otoimmun büllöz hastalıklar
6. Hafta 6. Kollajen doku hastalıkları
7. Hafta Genodermatozlar
8. Hafta 8. Pigmentasyon Bozuklukları
9. Hafta 9. Eritema Nodosum
10. Hafta 10. Eritem Polimorf
11. Hafta 11. Psoriasis
12. Hafta 12. Lepra
13. Hafta 13. Sifilis
14. Hafta 14. Liken Planus
15. Hafta 15. Behçet hastalığı
16. Hafta 16. Tırnak hastalıkları
17. Hafta 17. Saç hastalıkları
18. Hafta 18. Allerjik Deri Hastalıkları
19. Hafta 19. Venerial hastalıklar (interaktif)
20. Hafta 20. Deri Tümörleri
21. Hafta
22. Hafta
23. Hafta
24. Hafta
25. Hafta
26. Hafta
27. Hafta
28. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 30
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%) 10
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1. Ders Notları tüm kaynak kitaplar incelenerek güncellenmektedir.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi