TIP207


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
TIBBİ BİYOKİMYA TIP207 Tıp Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
126 63 56 245 15 8

Ders Sorumluları Prof. Dr. Konçuy MERGEN, Prof. Dr. Selda DEMİRTAŞ, Yrd. Doç. Dr. Tuba ÇANDAR
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Tıp Fakültesi öğrencilerini insan vücunu oluşturan biyomoleküllere ait yapısal ve fonksiyonel faaliyetlerin tümü hakkında bilgi sahibi yapmak. Hastaya yaklaşımda laboratuvar verilerinin tanı, tedavi ve izlem sırasında nasıl kullanılacağını öğretmek, konunun önemini kavratmak. Bilimsel bilginin insan sağlığına katkı için nasıl kullanılacağı konusunda kazanımlar sağlamak.
Dersin İçeriği 1- İnsan vücudunu oluşturan ve vücutta fonksiyon gösteren tüm biyomoleküler yapıların çeşitleri, sentez ve yıkım yolları 2- Biyolojik materyalde ölçüm prensipleri ve uygulamaları 3- Klinik tanı-tedavi-izlem sürecine biyokimya laboratuvarının sağladığı katkı
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin ders sonunda elde edeceği kazanımlar şunlardır (öğrenim çıktıları madde sayısı bölümün içeriği ve isteğine bağlı olarak değişebilir.) ÖÇ1-İnsan vücudunu oluşturan biyomoleküllerin çeşitlerini, sentez ve yıkım yollarını, birbirleriyle olan ilişkilerini açıklar ÖÇ2- Vücut fonksiyonel belirteçlerini sayar ÖÇ3- Klinik biyokimya uygulamalarını açıklar, laboratuvar testlerinin nerede nasıl kullanılacağını ifade eder ÖÇ4- Klinik biyokimyada tanı kriteri olacak testlerin nasıl yapıldığını bilir, uygular ÖÇ5- Laboratuvar sonuçlarının hastaya yaklaşımı nasıl etkilediğini ve bilimsel bilgiye katkısını değerlendirir
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Canlılığın Biyokimyasal Temeli Organik Yapılar Hücre ve Hücre Membran Yapısı Hücre Membranında Oluşan Biyokimyasal Olaylar
2. Hafta Aminoasitlerin Yapısı ve Kimyasal Özellikleri Aminoasitlerin Metabolizması, Transaminasyonu Aminoasitlerin Karbon İskeletlerinin Yıkımı ve Metabolik Defektler
3. Hafta Aminoasitlerin Sentezi Aminoasitlerin Spesifik Ürünlere Çevrilmesi Lab 1: Biyokimya Ve Klinik Biyokimya Laboratuvarlarının Tanıtımı
4. Hafta Proteinlerin Yapısı ve Kimyasal Özellikleri Kollagen, Keratin ve Hemoglobin
5. Hafta Plazma Proteinleri Akut Faz Reaktanları ve Immunglobulinler Protein Elektroforezi Lab 2:Laboratuvar Malzeme Tanıtımı Güvenliği ve Kullanımı
6. Hafta Üre Siklusu Enzimlere giriş Enzim Yapısı Lab 3: Enzim Kinetiği (Kanda Alkalen fosfataz Analizi)
7. Hafta Enzimlerin Özellikleri Enzim Kinetiği Enzim İnhibisyonu Lab 4: İzoenzimler (ALP, CK- MB)
8. Hafta Allosterizim Enzimlerin Klinik Biyokimya’daki Yeri Vitaminlere Giriş I. ARA SINAV
9. Hafta A-D Vitaminleri Diğer Yağda Çözünen Vitaminler Lab 5: Kanda ve idrarda Protein Tayini
10. Hafta B Kompleks Vitaminleri C- Vitaminleri Vitamin Benzeri Moleküller Lab 6: İmmunolojik Metodlar (CRP, HBV, ß-HCG, ASO)
11. Hafta Biyoenerjetik ve Metabolizma Fosforile Bileşikler ve ATP Oluşum Mekanizması Solunum Zincirinde Görev Alan Redoks Sistemleri Biyolojik Oksidasyon Reaksiyonları Lab 7: İdrarda aminoasit tarama testleri
12. Hafta Solunum Zinciri Elektron Nakli, Solunum Zincirinin Düzenlenmesi ve Zincirin İnhibitörleri Vücudun Su ve Elektrolit Kapsamı İdrar Oluşumunun Biyokimyasal Temeli Lab 8: Aminoasit kromatografisi
13. Hafta Su ve Elektrolit Dengesi Asit-Baz Dengesi Lab 9: Karaciğer fonksiyon testleri (örnek: AST)
14. Hafta Asit- Baz Denge Bozukluğu KarbohidratlarınYapısı, Özellikleri Monosakkaritlere Ait Reaksiyonlar, Disakkaridler, Homopolisakkaridler Lab 10: Böbrek fonksiyon testleri-1 (kanda Üre analizi)
15. Hafta Karbohidratların Sindirimi ve Emilimi Glikoliz Reaksiyonları ve Düzenlenmesi Glikoneogenez, Glikoliz ve Glukoneogenezde Müşterek ve Farklı Reaksiyonlar
16. Hafta Glukoneogenezde Kullanılan Maddeler ve Reaksiyonlarının Düzenlenmesi Glikojen Sentezi, Yıkılımı ve Yıkılımın Düzenlenmesi Sitrik Asit Siklusu Reaksiyonları ve Ara Maddelerinin Başka Metabolik Yollarda Kullanılması, Kazanılan Enerji ve Reaksiyonların Düzenlenmesi Lab 11: Böbrek fonksiyon testleri-2
17. Hafta Glukoz Toleransı ve Tolerans Testleri Üronik Asit Yolu ve Diğer Hekzosların Metabolizması Lipidlerin Biyolojik Fonksiyonları ve Sınıflandırılması II. ARA SINAV
18. Hafta Trigliseritler ve Gliserofosfatidler Sfingolipidler Kolesterol Yapısı ,Kolesterol ve Safra Asitlerinin Sentezi Lab 12: İdrarın Fiziksel,Kimyasal ve Mikroskobik İncelenmesi (1)
19. Hafta Lipoproteinlerin Yapısı ve Oluşumu Apolipoproteinler, Lipoprotein Trafiği Yağ Asidi oksidasyonu ve sentezi Yağ Dokusu Metabolizması Lipidlerin Emilimi ve Sindirimi Lab 13: İdrarın Fiziksel,Kimyasal ve Mikroskobik İncelenmesi (2)
20. Hafta Keton Cisimlerinin Oluşumu ve Yıkılımı Doymamış Yağ Asitlerinin Metabolizması Triaçilgliserol ve Fosfolipid Metabolizması Triaçilgliserol ve Fosfolipid Metabolizması
21. Hafta Lipoprotein Metabolizması, Lipid Metabolizması Bozuklukları ve Ateroskleroz Nükleik asit metabolizması ,sindirimi ve emilimi Pürin Metabolizması Lab 14: Kanda total kolesterol ve HDL-Kolesterol analizi
22. Hafta Pürin Metabolizma Bozuklukları Pürin Metabolizmasın Pirimidin Metabolizma Bozuklukları Lab 15: Eritrositte Glikolizin takibi (1)
23. Hafta Pirimidin Metabolizması DNA nın yapısı ve özellikleri DNA nın replikasyonu Lab 16: Eritrositte Glikoliz takibi (2)
24. Hafta RNA nın yapısı, çeşitleri ve fonksiyonları DNA nın transkripsionu Protein Biyosentezi Pofirnler ve Porfirin Sentezi Lab 17: Kanda Ürik asid analizi
25. Hafta Porfirialar Hemoglobin Yapısı ve Fonksiyonları III. ARA SINAV
26. Hafta Hemoglobinopatilerin Kimyasal Temeli Bilirubin Yapısı Bilirubinopatiler Lab 18: Hemoglobin Tayini
27. Hafta Kalsiyum-Fosfor-Mg Metabolizması Kalsiyum-Fosfor-Mg Metabolizması Eser Elementler Çinko, Bakır ve Demir Metabolizması Lab 19- Kanda keton cisimcikleri analizi (beta hidroksi bütirat)
28. Hafta Biyosinyal İletimi ve Sinyal transduksiyonu Hormonların Özellikleri, Hormon Reseptörleri ve Etki Mekanizmaları Hipotalamus ve Ön Hipofiz Hormonları, Hipofiz Arka Lob Hormonları Lab 20: Kanda ve idrarda Glukoz Tayini
29. Hafta Tiroit Hormonları Pankreas Hormonları Adrenal Medulla Hormonları Lab 21: Kanda total ve direk bilirubin analizi
30. Hafta Glukokortikoidler, Mineralokortikoidler Gonad Hormonları : Erkek ve Dişi Seks Hormonları Gastrointestinal Hormonlar, ve Doku Hormonları Lab 22: Kanda Kalsiyum/ Fosfor Analizi
31. Hafta Bazal Metabolizma, Beslenme, Besin Maddeleri,Yetersiz Beslenme,Açlık ve Obesite Heteropolisakkaritler Serbest Radikaller ve Antioksidan sistem Lab 23: Kanda Amilaz Düzeyi
32. Hafta Ekstraselüler Matriks Doku Biyokimyası(Epitel Dokusu, Bağ ve Destek Dokuları) Biyokimyasal Olgu Saati
33. Hafta Doku Biyokimyası(Kemik Dokusu, Sinir Dokusu, ve Kas Dokusu) Kas Kasılması Duyu Sistemi (Örnek: Görme Biyokimyası) Metabolik İntegrasyon IV. ARA SINAV
34. Hafta Metabolik İntegrasyon Obesite Biyokimyasal Olgu Saati
35. Hafta Genel Tekrar Biyokimyasal Olgu Saati
36. Hafta Genel Tekrar Biyokimyasal Olgu Saati
37. Hafta Genel Tekrar Biyokimyasal Olgu Saati
38. Hafta Genel Tekrar Biyokimyasal Olgu Saati
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1- Harper's Illustrated Biochemistry-Ed. Robert K. Murray, David A BENDER, Kathleen M. BOTHAM, Peter J. KENNELLY, Victor W. Rodwell, P. Anthony WEIL 2- Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations-Ed. Thomas M. DEVLIN 3- Lehninger Principles of Biochemistry-Ed. David L. NELSON, Michael M. COX 4- Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics-Ed. Carl A. BURTIS, Edward R. ASHWOOD, David E. BURNS
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi