TIP111


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
BİYOFİZİK TIP111 Tıp Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
72 36 15 87 210 5 7

Ders Sorumluları Prof. Dr. Ferit PEHLİVAN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Biyolojik olayların temelinde fizik, kimya ve fizikokimyasal olayların yattığının kavranması
Dersin İçeriği Canlılık süreçlerinin fizik ilke, yasa ve kavramları ile incelenmesi ve açıklanması
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Biyolojik olayların açıklanmasında fizik, kimya yasalarının kullanılması alışkanlığının kazanılması
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta I: Biyofiziğe giriş. Biyofiziğin kapsamı ve dalları. Açık sistemler olarak canlı varlıklar.
2. Hafta II: Moleküler biyofiziğin temel kavramları. Molekül bağları. Su ve önemi. Proteinler.
3. Hafta III: Biyoenerjetik. Termodinamik yasaları. Entropi. Gibbs serbest enerjisi. Reaksiyon kinetiği.
4. Hafta IV: Hücre biyofiziği. Zarların yapı ve işlevi. Taşınım mekanizmaları. Dinlenim durumu..
5. Hafta IV: Hücre biyofiziği. Zar potansiyeli. Kanal proteinleri. Zar elektriksel modelleri.
6. Hafta V: Aksiyon Potansiyeli. Pasif zar modeli ve Kablo teorisi.
7. Hafta V: Aksiyon Potansiyeli. Aktif zar iletkenliği ve aksiyon potansiyeli. Voltaj kenetleme tekniği.
8. Hafta VI. İyon kanalları. Patch-kenetleme tekniği. Voltaj bağımlı iyon kanalları.
9. Hafta VII. Bileşik Aksiyon Potansiyeli. Sinir liflerinin karakteristikleri. Hacim iletkeninde potansiyeller.
10. Hafta VIII: Sinaptik iletim. Elektriksel ve kimyasal sinapslar. Nöronal integrasyon.
11. Hafta IX. Biyolojik kontrolün temel ilkeleri. Temel Kontrol teorisi. Geribesleme mekanizması.
12. Hafta X: Elektroansefalografinin biyofizik temelleri. EEG dalga karakteristikleri. Uyarılmış Potansiyeller.
13. Hafta XI. İskelet Kası. Elektromiyografi ve kasılma. Hill Denklemi.
14. Hafta XII: Elektrokardiyografi. Kalp hücrelerinde iyonik akımlar. Kalp dipolü ve Einthoven Üçgeni.
15. Hafta XIII. Ölçme va kayıt cihazları. Ossiloskop ve rekorder.
16. Hafta XIII. Ölçme va kayıt cihazları. Sinyal işleme. Gürültü ve filtreleme. Sayısal işleme.
17. Hafta XIV. Biyoelektrik uygulama cihazları. Elektrik akımının biyolojik etkileri. Elektrik güvenliği.
18. Hafta XV. Dolaşım biyofiziği. Hidrostatik faktör. Viskosluk. Poiseuille Yasası.
19. Hafta XV. Dolaşım Biyofiziği. Laplace Yasası ve genişleyebilirlik. Kalp çevrimi. Basınç ve akış ölçümleri.
20. Hafta XVI. Solunum Biyofiziği. Gaz Yasaları. Yüzey gerilim ve alveol mekaniği. Gaz akışı.
21. Hafta XVI. Solunum Biyofiziği. Kompliyans ve direnç. Solunum işi. Akciğer kvpasiteleri.
22. Hafta XVII. Duyu. Duyu hücrelerinde çevrim. Psikofizik. Weber-Fechner Yasası.
23. Hafta XVIII. Görme. Işık ve görüntü oluşumu. Gözün kırma kusurları. Uyum. Pupilla işlevleri.
24. Hafta XVIII. Görme. Görme keskinliği ve Çözme gücü Fotoreseptörler ve çevrim. Renkli görme.
25. Hafta XIX. İşitme. Ses ve işitme. Sesin duyusal özellikleri. Şiddet ve frekans ayrımı.
26. Hafta XX. İnformasyon teorisi ve biyoloji. İnformasyonun depolanması. Kanal kapasitesi ve duyular.
27. Hafta XXI: Radyasyon Biyofiziği. Elektromagnetik dalgalar. Laser, radyoaktiflik ve ultrases.
28. Hafta XXII. Moleküler biyofizik yöntemler. Spektreskopi ve diğer biyomolekül belirleme yöntemleri.
29. Hafta XXIII. Tıbbi Görüntüleme. X ışınları görüntüleme, bilgisayarlı tomografi, Pozitron salma tomografisi.
30. Hafta XXIII. Magnetic resonans görüntüleme. Ultrases görüntüleme. Doppler Yöntemleri. Ekokariyografi.
31. Hafta
32. Hafta
33. Hafta
34. Hafta
35. Hafta
36. Hafta
37. Hafta
38. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%)
Kısa Sınavlar (%) 30
Ödevler (%)
Uygulamalar (%) 10
Laboratuar (%) 10
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%) 10
Final (%) 40
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Pehlivan, Ferit: Biyofizik. 2. Baskı., Ankara: Hacettepe-Taş Kitabevi, 1997 Pehlivan, Ferit: Biyofizik Pratik Notları ve Raporları, Ankara: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi ANTIP A.Ş. Yayınları, 1996. Glazer, Roland: Biophysics, 4th ed., Springer-Verlag, 2001. Hille, Bertil: Ionic Channels of Excitable Membranes, 2nd ed., Sinauer,1992. Aidley, David J., Stanfield, Peter R.: Ion Channels: Molecules in Action. Cambridge University Press, 1996.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi