TIP101


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
ANATOMİ TIP101 Tıp Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
148 74 16 182 420 10 14

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Anatomi dersinin öncelikli amacı öğrencilere, hayatları boyunca uygulayacakları meslekleri süresince yapacakları tüm uygulamaların temelinde insan anatomisi olduğunun fark ettirilmesidir. Anatomi dersi müfredatı içerisinde yapılan uygulamalarda öğrencilerin grup halinde çalışmaya alışmaları, bilgiye ulaşma yöntemleri hakkında tecrübe kazanmaları ve edinilen bilgilerin topluluk önünde sunulmaları konusunda kendilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders kapsamında öğrenciye temel tıp terminolojisi bilgileri, insan vücudunun genel yapısı hakkında bilgiler verilir. Tüm organ sistemleri hakkında öğrenciye detaylı bilgi verilerek, sonraki meslek hayatında karşılaşacağı hastalıklarla insan vücudunun anatomisi arasındaki bağlantıyı kurması sağlanır. Öğrencilerin meslek hayatları boyunca uygulayacağı tüm cerrahi ve anestezik amaçlı girişimlerin temelinde anatomik bilgilerin olduğu kavramasına çalışılır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersle öğrencilerin tam ve üst düzeyde hekimlik yapmalarına yeterli anatomik bilgiye sahip olması hedeflenir
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Anatominin tarifi ve tarihçesi, dersin amacı, anatominin prensipleri, Latince genel bilgi ve tıp terminolojisi, anatomik pozisyon, eksen, düzlem ve hareketler 
2. Hafta Üst ekstremite kemikleri, alt ekstremite kemikleri
3. Hafta Columna vertebralis, sacrum, coccygis, kostalar, sternum, toraks
4. Hafta Kafa kemikleri 
5. Hafta Eklemler hakkında genel bilgi, eklem grupları ve hareketleri,
6. Hafta Üst ekstremite’nin eklemleri , alt ekstremitenin eklemleri, columna vertebralis’nin eklemleri, costaların eklemleri, temporomandibular eklem
7. Hafta Kaslar ve fasialar hakkında genel bilgi, sırt kasları, boyun kasları, ense kasları, göğus kasları, axilla,
8. Hafta Karın kasları ve karın ön duvarı , inguinal ve femoral kanal, herniler  
9. Hafta Diaphragma, üst ekstremite kasları, alt ekstremite kasları, intramuskuler ve subkutan enjeksiyon teknikleri 
10. Hafta Mimik kaslar, çiğneme kasları, boyun kasları, boyun üçgenleri ve içlerindeki yapılar, pelvis ve perine kasları, fossa ischioanalis ve içindeki yapılar, klinik önemleri
11. Hafta Dolaşım sisteminin genel özellikleri, mediastinum, kalp, koroner arterler, kalbin innervasyonu
12. Hafta Aorta, bölümleri ve dalları, baş-boyun dolaşımı, üst ekstremite dolaşımı, tansiyon ölçme, karın ve pelvis organlarının dolaşımı, Alt ekstremitenin dolaşımı
13. Hafta Lenfatik sistem hakkında genel bilgi, Lenfatik sistem 
14. Hafta Organ sistemlerine giriş, organların embriyolojisi hakkında genel bilgi, abdomen’in topografisi, sindirim sistemi
15. Hafta Sindirim sistemi ve RES organları.
16. Hafta Solunum sistemi.
17. Hafta Üriner sistem, erkek genital sistemi, kadın genital sistemi
18. Hafta Sinir sisteminin genel prensipleri, medulla spinalis’in genel özellikleri ve duyular
19. Hafta Plexus’lar, truncus symphaticus
20. Hafta Kranial sinirlerin genel özellikleri,
21. Hafta Kranial sinirler
22. Hafta Kranial sinirler
23. Hafta Medulla spinalis’in genel yapısı, inen ve çıkan yolları, Brown-Sequard Sendromu
24. Hafta Medulla oblongata ve pons, mesencephalon ve cerebellum, kranial sinirlerin çekirdekleri 
25. Hafta Diencephalon, metathalamus, hypothalamus, gl. hypophysialis, epithalamus, thalamus, subkortikal çekirdekler, bazal ganglionlar, ekstrapiramidal motor sistem
26. Hafta Telencephalon, Brodmann sahaları, komissural yollar
27. Hafta Rhinencephalon, limbik sistem, n. olfactorius (I)
28. Hafta Beyin ventrikülleri, BOS, BOS’un sentezlenmesi, dolaşımı ve emilimi
29. Hafta Beyin zarları, dura mater encephali, arachnoidea mater encephali, pia mater encephali, subaraknoid boşluklar
30. Hafta Beynin arteriyel dolaşım sistemi, a. carotis interna ve dalları, a. vertebralis ve dalları, Willis poligonu
31. Hafta Beyin zarları, beyin bölmeleri, dura sinusleri
32. Hafta Göz, tunica externa, sclera, cornea, tunica media, choroidea, lens, iris, corpus ciliare, tunica interna, retina, gözün yardımcı oluşumları, n. oculomotorius (III), n. trochlearis (IV), n. abducens (VI), göz kasları, gözyaşının salgılanması ve seyri
33. Hafta Görme yolları, n. opticus (II), chiasma opticum, tractus opticus, radiatio optica
34. Hafta Kulak, dış kulak, cartilago auricularis, meatus acusticus externus, membrana tympani, cavitas tympani, ossicula auditoria, işitme ve denge sistemleri
35. Hafta İşitme ve denge sistemlerinin yolları, n. vestibularis ve n. cochlearis
36. Hafta Deri, derinin katmanları, tırnak ve derinin eklentileri
37. Hafta Endokrin sistem, gl. thyroidea, gl. parathyroidea, thymus, gl. suprarenalis
38. Hafta Final
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar ANATOMİ, Prof. Dr. Ufuk ŞAKUL, Ankara, 2009 ANATOMİ, Prof. Dr. Kaplan ARINCI, Prof. Dr. Alaittin ELHAN, Güneş Tıp Kitabevi, ANKARA, 2008
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi