TIP419


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
RADYODİAGNOSTİK TIP419 Tıp Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
07
(Güz)
27 30 57 - 19

Ders Sorumluları Prof. Dr. Mehmet Ali YİNANÇ, Prof. Dr. Sadi GÜNDOĞDU, Yrd. Doç. Dr. Gökçe Kaan ATAÇ, Yrd. Doç.Dr Ebru ÖZAN SANHAL
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Radyolojik incelemelerin tekniği, amacı ve klinikte kullanılmasının öğrenilmesi
Dersin İçeriği Radyolojik incelemeler ve patolojik bulguların değerlendirilmesi
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Öğrencinin radyolojik tanı yöntemlerini öğrenmesi, hastalıkların radyolojik bulgularını tanıyabilmesi amaçlanır
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Radyolojik inceleme yöntemleri ve algoritma Kesitsel radyolojik anatomi Memenin radyolojik inceleme yöntemleri Akut batın Solunum sistemi normal anatomisi Toraks patolojileri Kardiyak inceleme ve koroner anjiografisi Üriner sistem radyolojisi
2. Hafta Girişimsel radyoloji Kontrast maddeler Anjiografik inceleme yöntemleri ve vasküler anatomi Kas iskelet sistemi radyolojisi Sindirim sistemi radyolojisi Vertebra patolojileri ve dejeneratif hastalıklar Nöroradyolojik patolojiler Acil radyoloji Medulla spinalis patolojileri
3. Hafta
4. Hafta
5. Hafta
6. Hafta
7. Hafta
8. Hafta
9. Hafta
10. Hafta
11. Hafta
12. Hafta
13. Hafta
14. Hafta
15. Hafta
16. Hafta
17. Hafta
18. Hafta
19. Hafta
20. Hafta
21. Hafta
22. Hafta
23. Hafta
24. Hafta
25. Hafta
26. Hafta
27. Hafta
28. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%)
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%) 50
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 50
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15

PY16

PY17

ÖÇ1

5

5

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

 

 

 

ÖÇ2

 

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

 

 

 

ÖÇ3

 

 

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

 

 

 

ÖÇ4

 

 

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

 

 

 

ÖÇ5

 

 

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

 

 

 

ÖÇ6

 

 

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

 

 

 

ÖÇ7

 

 

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5