NÖROŞİRURJİ


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
NÖROŞİRURJİ - Tıp Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
05
(Güz)
22 4 4 30 1 1

Ders Sorumluları Prof.Dr.H.ZiyaGökalp, Prof. Dr. Erdener TİMURKAYNAK, Prof. Dr. Ersin ERDOĞAN, Doç. Dr. Hakan SABUNCUOĞLU
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin ön koşulu bulunmamaktadır
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Nöroşirurji biliminin teorik ve pratik uygulamalarla bir staj eğitimi olarak tanıtılması
Dersin İçeriği Nöroanatominin tanıtılması, Santral ve perferik sinir sisteminin muayenesi, hastalıkları ve tedavileri
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin ders sonunda elde edeceği kazanımlar şunlardır (öğrenim çıktıları madde sayısı bölümün içeriği ve isteğine bağlı olarak değişebilir.) ÖÇ1- Hastanın nöroşirurjik olarak değerlendirilmesi ÖÇ2- Temel Yaşam Desteği algoritmasını öğrenme ve uygulayabilme ÖÇ3- İleri Yaşam Desteği algoritmasını öğrenme ve uygulayabilme ÖÇ4- Santral sinir sistemi patolojilerinin tanınması ÖÇ5- Santral sinir sisteminin hastalıklarına cerrahi yaklaşımlar ÖÇ6- Periferik sinir sistemi hastalıklarının değerlendirilmesi
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Nöroşirurji Tarihçesi ve Temel kavramları
2. Hafta Kranial acil patolojilere yaklaşım
3. Hafta Hidrosefali ve beyin tümörlerinin tanı ve tedavilerinde yenilikler
4. Hafta Trigeminal nevraljilere ve epilepsilere yaklaşım
5. Hafta Subaraknoid kanama ve ayırıcı tanısı
6. Hafta Spinal bölge lezyonlarında tanı ve tedavi
7. Hafta Anevrizma tanı ve tedavisi
8. Hafta
9. Hafta
10. Hafta
11. Hafta
12. Hafta
13. Hafta
14. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Yaşargil G. Mikrocerrahi Youman’s Neurosurgery
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15

PY16

PY17

ÖÇ1

5

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ5

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ6

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük    2 Düşük    3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek