KULAK BURUN BOĞAZ BAŞ ve BOYUN CERRAHİSİ


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
KULAK BURUN BOĞAZ BAŞ ve BOYUN CERRAHİSİ - Tıp Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
05
(Güz)
47 27 106 180 6

Ders Sorumluları Prof. Dr. Sinan KOCATÜRK, Prof. Dr. Sefa KAYA, Prof.Dr. Ş. Halit AKMANSU, Doç. Dr. G. Kaan BERİAT
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Ön koşul bulunmamaktadır
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı KBB ile ilgili teorik ve pratik uygulamalarla bir staj eğitimi olarak tanıtılması
Dersin İçeriği KBB ile ilgili anatomi ve fizyolojisinin tanıtılması, KBB ilgili hastalıkların tanı ve tedavisi, temel muayene yöntemleri, KBB ile ilgili temel cerrahi prensipler
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin ders sonunda elde edeceği kazanımlar şunlardır (öğrenim çıktıları madde sayısı bölümün içeriği ve isteğine bağlı olarak değişebilir.) ÖÇ1- Temel anatomik bilgilerin KBB pratiğinde yerinin kavranması ÖÇ2- KBB hastalıklarının tanınması ÖÇ3- Acil KBB durumlarının öğrenilmesi ve acil müdahale yapabilme ÖÇ4- KBB muayene tekniklerinin öğrenilmesi; hastaların anamnez, klinik ile laboratuar ve radyolojik bulgularıyla ayırıcı tanı yapma beceresi kazandırmak ÖÇ5- KBB hastalıklarının tanı ve tedavi yöntemleri ÖÇ6- KBB hastalıklarında cerrahi yaklaşımlar ÖÇ7- Ameliyathanede bizzat katılım ile operasyonları gözlemlemek
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Temel Kulak Burun Boğaz anatomisi, Temel Kavramlar, KBB muayene yöntemleri ve aletlerinin tanıtılması, KBB ile ilgili hastalıklar tanı ve tedavisi
2. Hafta KBB ile ilgili hastalıklar tanı ve tedavisi, KBB tümörleri tanı ve tedavi yöntemleri ve cerrahi yöntemler
3. Hafta KBB acilleri, Fasial paralizi, Maksillofasial Travmalar
4. Hafta Final sınavı
5. Hafta
6. Hafta
7. Hafta
8. Hafta
9. Hafta
10. Hafta
11. Hafta
12. Hafta
13. Hafta
14. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Can Koç; Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi Cummings, Head nd Neck Surgery Lee, Essential Otolaryngology Baş ve Boyun Cerrahisi Current, Otolarengoloji, Baş ve Boyun Cerrahisi Bailey, Otolarengoloji Baş ve Boyun Cerrahisi Lore, An Atlas of Head and Neck Surgery
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

 

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15

PY16

PY17

ÖÇ1

5

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

 

5

3

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

 

 

 

5

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ4

 

 

 

 

 

5

5

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ5

 

5

5

 

 

 

4

4

 

5

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ6

 

4

 

 

 

5

5

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ7

 

5

 

 

 

5

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük    2 Düşük    3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek